Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. KIO 218/15

W postępowaniu o udzielenie zamówienia niezbędne jest współdziałanie zamawiającego i wykonawców. Z omawianej zasady wynika m.in. obowiązek wykonawcy wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co sposobu oceny oferty w kryteriach innych niż cena (pozacenowych) oraz powinność zamawiającego jasnego i szczegółowego uzasadnienia oceny oferty w tych kryteriach.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia niezbędne jest współdziałanie zamawiającego i wykonawców. Z omawianej zasady wynika m.in. obowiązek wykonawcy wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co sposobu oceny oferty w kryteriach innych niż cena (pozacenowych) oraz powinność zamawiającego jasnego i szczegółowego uzasadnienia oceny oferty w tych kryteriach. Drugi z wymienionych postulatów odpowiada również zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp i uzyskuje szczególne znaczenie w przypadku udzielania zamówienia przez zamawiających działających przez różne jednostki organizacyjne, gdyż działa na rzecz pewności obrotu.

Teza od Redakcji

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk

Protokolant: Marta Polkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2015 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia SGS Polska Sp. z o.o. w Warszawie, ECM GmbH w Wiedniu (Austria) w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Generalnego Inspektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działającego przez Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zakłady Budownictwa Mostowego - Inwestor Zastępczy S.A. w Warszawie, MGGP S.A. w Tarnowie zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie;

2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia SGS Polska Sp. z o.o. w Warszawie, ECM GmbH w Wiedniu (Austria) i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia SGS Polska Sp. z o.o. w Warszawie, ECM GmbH w Wiedniu (Austria) tytułem wpisu od odwołania;

2.2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia SGS Polska Sp. z o.o. w Warszawie, ECM GmbH w Wiedniu (Austria) na rzecz Skarb Państwa - neralnego Inspektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00