Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 07.09.2011, sygn. IBPBII/1/415-599/11/AA, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/1/415-599/11/AA

Czy wartość poniesionych przez wnioskodawcę kosztów kursów językowych stanowi dla pracownika przychód zwolniony z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 06 czerwca 2011r. (data wpływu do Organu 08 czerwca 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w formie kursów językowych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 czerwca 2011r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w formie kursów językowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące stan faktyczny:

Wnioskodawca jest znanym na rynku międzynarodowym oraz krajowym producentem automatyki dla urządzeń chłodniczych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych; zaworów, elektrozaworów, elementów armatury chłodniczej, a także LPG. Ponad 70 % dochodów Spółki pochodzi od klientów zagranicznych. Klienci, z którymi współpracuje wnioskodawca, wymagają od pracowników Spółki prowadzenia rozmów telefonicznych oraz wszelkiej korespondencji, a przede wszystkim sporządzania dokumentacji w językach obcych, głównie języku angielskim, języku francuskim oraz języku rosyjskim. W bieżącej pracy pracownicy wszystkich działów Spółki powinni wykazywać się stosowną znajomością przynajmniej jednego języka obcego. Działalność jaką prowadzi wnioskodawca wymaga bowiem znajomości powyższych języków od pracowników nie tylko w zakresie języka handlowego ale również prawnego, technicznego i technologicznego.

W celu umożliwienia pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia jak najwyższych standardów świadczonych usług wnioskodawca w maju 2011r. zdecydował się na zawarcie umowy ze szkołą językową na przeprowadzenie szkolenia z zakresu angielskiego języka biznesowego oraz francuskiego języka biznesowego. Szkolenia językowe odbywają się na terenie siedziby Spółki, w grupach ustalanych na podstawie poziomu znajomości języka przez uczestników oraz wnioskowanej tematyki zajęć. Pracownicy biorą udział w kursie językowym, na swój wniosek, za zgodą wnioskodawcy, który przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu analizuje celowość odbycia szkolenia przez danego pracownika. Koszty uczestnictwa pracownika w ww. szkoleniach ponoszone są w 50 % przez Spółkę. Wnioskodawca ponosi również koszty podręczników do nauki języka. Pozostałe koszty ponosi sam pracownik.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00