Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 28.07.2017, sygn. 0114-KDIP3-3.4011.200.2017.1.JK2, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-3.4011.200.2017.1.JK2

w zakresie obowiązków płatnika

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2017 r. (data wpływu 1 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca zatrudnia osoby fizyczne w oparciu o umowy o pracę (dalej: Ubezpieczeni), na podstawie których Ubezpieczeni otrzymują wynagrodzenie.
Świadczenia otrzymywane przez Ubezpieczonych na podstawie umów o pracę traktowane są przez płatnika jako przychody z tytułu stosunku pracy. W związku z tym Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od wypłacanych świadczeń na rzecz Ubezpieczonych. Zaliczki te kalkulowane są w oparciu o łączny dochód osiągnięty przez Ubezpieczonego w danym miesiącu - wynagrodzenie za pracę powiększone o inne świadczenia ze stosunku pracy, w tym przykładowo świadczenia zasiłkowe (np. zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne) oraz pomniejszone o koszty podatkowe oraz dopuszczalne odliczenia od dochodu, zgodnie z dyspozycją art. 31 i 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: pdof). Zaliczkę zmniejsza między innymi o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika.

Wnioskodawca jest płatnikiem zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wobec czego ma obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zarówno od przychodu ze stosunku pracy, jak i od zasiłku pieniężnego wypłaconego pracownikowi. Wnioskodawca jako płatnik oblicza i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości (tj. wszystkich zsumowanych świadczeń) w danym miesiącu. Zdarzają się przypadki, gdy wartość zaliczki na podatek obliczonej w danym miesiącu jest niższa niż wartość obliczonej dla danego Ubezpieczonego składki na ubezpieczenie zdrowotne.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00