Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 23.10.2017, sygn. 0114-KDIP4.4012.516.2017.1.BS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4.4012.516.2017.1.BS

Przedmiotem sprzedaży będzie zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych funkcjonujący jako niezależne przedsiębiorstwo. Ponadto, z opisu sprawy wynika, że powyższa transakcja pozwoli uzyskać nabywcy możliwość prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w zakresie tożsamym z tym, który funkcjonuje dotychczas jak wskazał Wnioskodawca Kupujący zadeklarował, że po nabyciu przedsiębiorstwa będzie kontynuował działalność gospodarczą za pośrednictwem nabytego przedsiębiorstwa w dotychczasowej branży tj. sprzedaży hurtowej tym samym asortymentem. Wszystkie związki funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi składnikami przedsiębiorstwa zostaną zachowane bez żadnych zmian w sposób umożliwiający realizację zadań gospodarczych oraz kontynuowanie dotychczasowej działalności gospodarczej przez nabywcę przedsiębiorstwa. Tym samym, zbyte przedsiębiorstwo pozwala na samodzielne funkcjonowanie nabywcy przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym w takim zakresie jak obecnie.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2017 r. (data wpływu 2 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową, pozarolniczą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Dla celów rozliczania podatku dochodowego Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa artykułów biurowych, papierniczych i chemicznych (PKD 46.90.Z). Hurtownia działa w jednym miejscu, na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, której Wnioskodawca jestem właścicielem (wraz z małżonką, z którą łączy Wnioskodawcę wspólność małżeńska majątkowa).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00