Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 09.01.2017, sygn. 1462-IPPP1.4512.908.2016.2.KC, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. 1462-IPPP1.4512.908.2016.2.KC

w zakresie stawki podatku dla usługi wynajmu pomieszczeń oraz sal gimnastycznych w obiektach szkolnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia21 października 2016 r. (data wpływu 25 października 2016 r.), uzupełnione pismem z dnia 27 grudnia 2016 r. (data wpływu 28 grudnia 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z dnia 14 grudnia 2016 r. (data doręczenia 20 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • stawki podatku dla usług wynajmu pomieszczeń i sal gimnastycznych na cele niezwiązane z działalnością sportową i rekreacyjną w obiektach szkolnych - jest prawidłowe,
  • stawki podatku dla wynajmu pomieszczeń i sal gimnastycznych na cele związane z działalnością sportową i rekreacyjną w obiektach szkolnych jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2016 wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi wynajmu pomieszczeń oraz sal gimnastycznych w obiektach szkolnych. Wniosek uzupełniono pismem w dniu 27 grudnia 2016 r., będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 14 grudnia 2016 r. (doręczone w dniu 20 grudnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych wynajmuje pomieszczenia, sale i sale gimnastyczne w budynkach szkół i gimnazjów. Gmina na podstawie Zarządzenia Burmistrza określiła stawki godzinowe opłat za korzystanie z hal sportowych oraz pomieszczeń szkolnych. Wynajmującymi są osoby fizyczne, kluby sportowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Pomieszczenia i sale gimnastyczne są integralną częścią obiektów oświatowych i głównie służą uczniom w działalności edukacyjnej. Wynajmowane pomieszczenia i sale nie są oddzielnymi halami sportowymi, ale zaliczane są do gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a ich administrowaniem zajmują się pracownicy placówek oświatowych.

Szkoły do tej pory nie są czynnymi podatnikami podatku VAT. Umowy najmu są zawierane w imieniu Burmistrza, na mocy pełnomocnictw udzielonych dyrektorom placówek oświatowych. Szkoły nie posiadają wyodrębnionych rachunków dochodów własnych, a należności z tytułu wynajmu są wpłacane na rachunek Gminy. To Gmina jako czynny podatnik podatku VAT, z tytułu wynajmu prowadzi ewidencję sprzedaży i odprowadza podatek należny do Urzędu Skarbowego. Gmina wystawia faktury ze stawką 23 %, klasyfikując usługę wynajmu wg PKWIU 68.20.12.0 "Wynajem i obsługa nieruchomości niemieszkalnych własnych i dzierżawionych".

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00