Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 30.08.2018, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.393.2018.2.JG1, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Zatem, jeżeli Wnioskodawca przeznaczy przychód ze sprzedaży otrzymanej w drodze spadku nieruchomości w ciągu dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie na cele wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych realizowanych poprzez zakup od małżonki z jej majątku odrębnego udziału w lokalu mieszkalnym oraz zamieszkiwanie w tym lokalu, będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2018 r. (data wpływu 18 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 5 maja 2017 roku Wnioskodawca oraz jego siostra dokonali przed notariuszem poświadczenia dziedziczenia po zmarłej 28 kwietnia 2017 roku matce. Wnioskodawca oraz jego siostra byli jedynymi spadkobiercami po zmarłej.
W skład nabytego przez Wnioskodawcę z tytułu spadku majątku wchodziło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w G. o powierzchni 60,01 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 1,91 m2 w udziale wynoszącym 1/2.

Dnia 22 sierpnia 2017 roku Wnioskodawca uzyskał zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn z tytułu dziedziczenia jest nienależny ze względu na zastosowane zwolnienie od podatku.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku przed notariuszem Wnioskodawca oraz jego siostra zawarli umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8 za łączną cenę wynoszącą 323.000,00 złotych (trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych). Wnioskodawca z tytułu zawartej umowy, w stosunku do swojego udziału wynoszącego 1/2 otrzymał połowę ceny sprzedaży, a więc 161.500,00 złotych (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00