Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 21.12.2018, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.703.2018.1.MGO, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.703.2018.1.MGO

Opodatkowanie czynności usuwania azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy, opodatkowanie dotacji na wykonanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu, prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych przez Gminę w związku z usuwaniem azbestu.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2018 r. (data wpływu 23 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • wyłączenia z opodatkowania czynności usuwania azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy,
  • nieuwzględnienia w podstawie opodatkowania dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu,
  • braku prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych przez Gminę w związku z usuwaniem azbestu

jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności usuwania azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy, nieuwzględnienia w podstawie opodatkowania dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu oraz braku prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych przez Gminę w związku z usuwaniem azbestu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Gmina (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: VAT lub podatek) jako podatnik czynny.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które obejmują m.in. sprawy ochrony środowiska i przyrody oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00