Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 07.04.2020, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.20.2020.1.SJ, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Interpretacja w zakresie zastosowania wyłączeń przewidzianych w art. 15e ust. 11 do kosztów usług marketingu.

Interpretacja w zakresie zastosowania wyłączeń przewidzianych w art. 15e ust. 11 do kosztów usług marketingu.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2020 r. (data wpływu 15 stycznia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania wyłączeń przewidzianych w art. 15e ust. 11 do kosztów usług marketingu jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania wyłączeń przewidzianych w art. 15e ust. 11 do kosztów usług marketingu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

() S.A. (Spółka lub Wnioskodawca) jest polską spółką kapitałową, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (rezydent podatkowy w Polsce). Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz dystrybucji m.in. przypraw i środków spożywczych, w szczególności dystrybucji tych towarów do sieci handlowych i hurtowni działających na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

() SAS (A.- numer identyfikacji podatkowej (), kraj jurysdykcji podatkowej który wydał powyższy numer: ()) jest spółką prawa francuskiego, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu we Francji (francuski rezydent podatkowy). A. jest podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu polskich regulacji w zakresie podatku dochodowego. Jest również podmiotem skupiającym większość funkcji w zakresie zarządzania produkcją i dystrybucją oraz posiadającym know-how w tym zakresie, w tym również relacje handlowe z globalnymi dystrybutorami. Swoje funkcje realizuje z korzyścią dla podmiotów powiązanych, za co otrzymuje wynagrodzenie (nie jest to przedmiotem wniosku o interpretację).

A. jest stroną umów handlowych z globalnymi sieciami dystrybucyjnymi, regulującymi warunki współpracy pomiędzy całą Grupą a poszczególnymi sieciami. Globalne sieci dystrybucyjne i podmioty, z którymi A. zawiera umowy handlowe nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką czy A. w rozumieniu regulacji w zakresie podatków dochodowych.

Model działania Spółki

W ramach rozwinięcia umów globalnych zawierane są lokalne umowy handlowe, na podstawie której lokalne spółki z Grupy dokonują dostawy towarów do przedstawiciela danej sieci handlowej. Takie też lokalne umowy, stanowiące uszczegółowienie czy rozwinięcie globalnych umów zawieranych przez A. są zawierane przez Spółkę z lokalnymi sieciami handlowymi. Na podstawie tych lokalnych umów Spółka dokonuje sprzedaży towarów wyprodukowanych we własnym zakresie bądź nabytych od podmiotów powiązanych.

W wykonaniu globalnych i lokalnych umów dystrybucyjnych, Spółka rozpoznaje przychody ze sprzedaży towarów (własnych lub nabytych od podmiotów powiązanych), jednocześnie rozpoznając koszt podatkowy będący kosztem wytworzenia czy kosztem zakupu ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00