Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 04.08.2020, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.413.2020.2.JM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Stawka podatku dla usług najmu sal gimnastycznych w celach rekreacyjno-sportowych.

Stawka podatku dla usług najmu sal gimnastycznych w celach rekreacyjno-sportowych.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2020 r. (data wpływu 3 czerwca 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2020 r. (data wpływu 22 lipca 2020 r.) oraz pismem z dnia 23 lipca 2020 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług najmu sal gimnastycznych w celach rekreacyjno-sportowych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług najmu sal gimnastycznych w celach rekreacyjno-sportowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 lipca 2020 r. (data wpływu 22 lipca 2020 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz stanowisko Wnioskodawcy oraz pismem z dnia 23 lipca 2020 r. (data wpływu) o podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Gmina (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 01.10.2017 r. zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. ze zm.) z 23 stycznia 2020 r. realizuje ona zadania do których została powołana art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020.713 t.j. ze zm.) oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Pomimo tego, że gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, to niektóre czynności są wykonywane na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, dlatego też są one zaliczane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Gmina realizuje między innymi zadania własne z zakresu kultury fizycznej w obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie tejże gminy, tzn. w salach gimnastycznych szkół podstawowych, które to szkoły są jednostkami organizacyjnymi gminy.

Przedmiotowe obiekty Gmina wykorzystuje przede wszystkim do prowadzenia zajęć lekcyjnych przez szkoły, w zakresie wychowania fizycznego i organizowania zawodów sportowych dla dzieci, które to czynności są traktowane przez Gminę jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sale gimnastyczne po godzinach lekcyjnych są również wynajmowane na podstawie umów cywilnoprawnych na cele sportowe dla osób prowadzących działalność (np. szkoła tańca, szkółka piłkarska lub firma, której właściciel wynajmuje obiekt aby pracownicy mogli uczestniczyć ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00