Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 04.08.2020, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.413.2020.2.JM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.413.2020.2.JM

Stawka podatku dla usług najmu sal gimnastycznych w celach rekreacyjno-sportowych.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2020 r. (data wpływu 3 czerwca 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2020 r. (data wpływu 22 lipca 2020 r.) oraz pismem z dnia 23 lipca 2020 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług najmu sal gimnastycznych w celach rekreacyjno-sportowych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług najmu sal gimnastycznych w celach rekreacyjno-sportowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 lipca 2020 r. (data wpływu 22 lipca 2020 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz stanowisko Wnioskodawcy oraz pismem z dnia 23 lipca 2020 r. (data wpływu) o podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Gmina (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 01.10.2017 r. zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. ze zm.) z 23 stycznia 2020 r. realizuje ona zadania do których została powołana art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020.713 t.j. ze zm.) oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Pomimo tego, że gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, to niektóre czynności są wykonywane na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, dlatego też są one zaliczane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Gmina realizuje między innymi zadania własne z zakresu kultury fizycznej w obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie tejże gminy, tzn. w salach gimnastycznych szkół podstawowych, które to szkoły są jednostkami organizacyjnymi gminy.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00