Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki rok 2023 poz. 12
Wersja archiwalna od 2023-02-15 do 2024-01-12
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki rok 2023 poz. 12
Wersja archiwalna od 2023-02-15 do 2024-01-12
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 14 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Doskonalenia Systemu Oświaty

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady do spraw Doskonalenia Systemu Oświaty (Dz. Urz. MEiN poz. 12 i 123 oraz z 2022 r. poz. 19, 27, 47 i 107) w § 2 w pkt 2 w lit. s kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. t w brzmieniu:

„t) Wojciech Kordaczuk.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00