Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska rok 2019 poz. 6
Wersja archiwalna od 2019-08-30 do 2023-02-20
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska rok 2019 poz. 6
Wersja archiwalna od 2019-08-30 do 2023-02-20
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

ZARZĄDZENIE NR 6
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. W załączniku do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §10:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przygotowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, wniosków o dofinansowanie i realizacja projektów z funduszy LIFE, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POliŚ), z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna;",

b) uchyla się pkt 6;

2) w § 12 po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w zakresie wynagrodzeń w Urzędzie, w tym koordynacja wdrażania projektów w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. Tracą moc zarządzenia Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska z dni:

1) 14 września 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 5);

2) 15 marca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 3).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

GENERALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00