Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

TEMATY:
TEMATY:

Wiążąca Informacja Stawkowa z dnia 21 kwietnia 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDSL1-2.440.30.2021.1.BR

WIS usługa (świadczenie kompleksowe)

WIS usługa (świadczenie kompleksowe)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (…) z dnia 11 stycznia 2021 r. (data wpływu 25 stycznia 2021 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa (świadczenie kompleksowe) - najem obiektu sportowego (hali sportowej) za opłatą w celu przeprowadzenia przez nabywcę usługi (organizatora) wydarzenia o charakterze sportowym - (…)

Opis usługi: Wnioskodawca świadczy kompleksową usługę polegającą na umożliwieniu korzystania z obiektu sportowego (hali sportowej) za opłatą w celu przeprowadzenia przez nabywcę usługi (organizatora) wydarzenia o charakterze sportowym (…). Usługa taka jest świadczona na rzecz podmiotu gospodarczego na podstawie umowy pisemnej zawartej na czas określony. Nabywca usługi w ramach tego świadczenia ma możliwość korzystania z dostępnej infrastruktury obiektu sportowego (szatnie, toalety, przebi eralnie, natryski, sprzęt sportowy, pomieszczenie do przechowania sprzętu sportowego, personel obsługujący np. obsługa techniczna i administracyjna). Jednocześnie w skład tego świadczenia wchodzą usługi, które nie stanowią celu samego w sobie dla nabywcy, a mają na celu lepsze wykonanie świadczenia głównego - usługi udostępnienia obiektu sportowego w celu sportowym. Na wskazane usługi składają się dodatkowo: udostępnienie trybun sportowych na potrzeby kibiców i organizatora zawodów; udostępnieni e sal konferencyjnych - z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników; udostępnienie dodatkowych pomieszczeń dla sędziów (…); udostępnienie dodatkowych powierzchni w holu głównym i na piętrze budynku - w celu zorganizowania przez nabywcę recepcji, postawienia kontuaru, biura wydarzenia; udostępnienie magazynu; udostępnienie określonej ilości miejsc parkingowych przed obiektem sportowym - aby zapewnić organizatorowi sprawny i łatwy dostęp do obiektu podczas wydarzenia.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 68

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. świadczenia według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na potrzeby określenia ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00