Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 czerwca 2007 r., sygn. I SA/Łd 306/07

Dnia 20 czerwca 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Bogusław Klimowicz, Sędziowie Sędzia NSA Bogdan Lubiński (spr.), Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski, Protokolant asystent sędziego Joanna Skrzypczak - Zajger, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2007 roku przy udziale - sprawy ze skargi K. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 1. oddala skargę 2. przyznaje od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz adwokata W. H. kwotę [...] złotych orz 22% podatku od towarów usług ([...] zł) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym.

 

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. decyzją z dnia [...] odmówił uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł. z dnia [...].

W sprawie ustalono, że w dniu 8 marca 2005 r. K. B. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W uzasadnieniu wniosku strona wyjaśniła, że w 2004 r. pełniła obowiązki społeczne i obywatelskie jako ławnik sadowy i z tego tytułu uzyskiwała należności pieniężne. W ocenie strony, otrzymane dochody z tytułu rekompensat za udział w sesjach korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 21 ust. I pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stąd nie ma obowiązku wykazania w/w dochodu

w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu w 2004 r.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00