Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Opolu z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. I SA/Op 3/12

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Łozowska Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Gocki (spr.) Sędzia WSA Anna Wójcik Protokolant st. sekretarz sądowy Maria Żymańczyk po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi T. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 14 lipca 2011 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości na 2011 r. oddala skargę.

Uzasadnienie

Decyzją Prezydenta Miasta Opola z 26 stycznia 2011 r., nr [...], ustalono T. W. i T. W. zobowiązanie w podatku od nieruchomości na rok 2011 w wysokości 126,00 zł, przyjmując do opodatkowania grunty pozostałe położone w [...] przy ul. [...] o powierzchni 33,55 m2, według stawki podatkowej 0,23 zł/m2 oraz budynki mieszkalne o powierzchni 47,95 m2 według stawki podatkowej 0,55 zł/m2. Opodatkowaniem objęto również nieruchomość (garaż) położony w [...]przy ul. [...], stosując do gruntu o powierzchni 9,15 m2 stawkę podatkową 0,23 zł/m2, zaś do budynku o powierzchni 13,26 m2 stawkę podatkową jak dla budynków pozostałych w wysokości 6,77 zł/m2.

Nie zgadzając się z powyższą decyzją podatnicy domagali się jej zmiany bądź uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Nie zgodzili się z przyjętą do opodatkowania nieruchomości garażowej stawką podatkową w wysokości przewidzianej dla budynków pozostałych 6,77 zł/m2. Podnieśli, iż skoro garaż ten stanowi część budynku mieszkalnego, również w stosunku do niego należało zastosować stawkę 0,65 zł/m2, jak dla budynków mieszkalnych. Na poparcie tego stanowiska powołali się na pogląd wyrażony w komentarzu T. Krywana "Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości garaży", (LEX ABC nr 97900) do art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm., zwana dalej "upol"), według którego garaże stanowiące cześć budynków mieszkalnych, w tym znajdujące się w podpiwniczeniu budynku, nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, powinny być opodatkowane stawką właściwą dla budynków mieszkalnych. Wskazali także na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 marca 2005 r. nr LK-833/PP/05/ST-52, zgodnie z którym, jeżeli garaż stanowi część budynku mieszkalnego (w wyniku rozbudowy budynku mieszkalnego) wówczas budynek ten w całości podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla budynków mieszkalnych i ich części".

Przekazując odwołanie organowi odwoławczemu, ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00