Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 marca 2017 r., sygn. IV SA/Wr 552/16

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Julia Szczygielska, Sędziowie sędzia NSA Henryk Ożóg (spr.), sędzia WSA Lidia Serwiniowska, Protokolant Z-ca Kierownika Sekretariatu Agnieszka Figura, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 23 marca 2017 r. sprawy ze skargi W. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2016 r. nr SKO [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego na ucznia oddala skargę w całości.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., na podstawie art. 138 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 90c ust. 2 pkt. 2, art. 90e, art. 90n ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst Dz.U. z 2015r. poz.2156), dalej: uoso - po rozpatrzeniu odwołania W. D. (dalej: skarżąca) od decyzji z dnia [...] września 2016 r. nr [...] wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta W. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w sprawie odmowy przyznania zasiłku szkolnego na ucznia K. D. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu decyzji ostatecznej organ II instancji podał następujący stan faktyczny i prawny sprawy.

Skarżąca wnioskiem z dnia 9 maja 2016r. wystąpiła do organu I instancji o przyznanie zasiłku szkolnego dla swojego syna K., ur. [...] stycznia 2009 r., ucznia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w W. z powodu zdarzenia losowego, jakim była jej zdaniem: "poważna i długotrwała choroba, zwolnienie z pracy męża oraz moje nowe schorzenie - podejrzenie neuroboreliozy".

Organ I instancji decyzją z dnia [...] czerwca 2016r. nr [...] odmówił skarżącej przyznania wnioskowanego świadczenia motywując odmowę brakiem okoliczności uzasadniających przyznanie takiego ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00