Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 lipca 2021 r., sygn. II SA/Gd 181/21

Planowanie przestrzenne

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Jolanta Górska sędzia WSA Diana Trzcińska po rozpoznaniu w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lipca 2021 r. sprawy ze skargi M. K., B. K. i S. T. na uchwałę Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddala skargę.

Uzasadnienie

M. K. i B. K. oraz S.T. wnieśli skargę na uchwałę Rady Gminy Nr XVIII/223/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Z. w Gminie W. (Dz. Urz. Woj. poz. 3377).

Skarżący zarzucili powyższej uchwale naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez stwierdzenie, że przedmiotowa uchwała nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zatwierdzonego uchwalą nr XXXIIl/331/2009 Rady Gminy z dnia 30 lipca 2009 r. (ze zmianami wprowadzonymi uchwalą Rady Gminy Nr XVII/210/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r., Nr XXXIV/406/2013 z dnia 30 października 2013 r., Nr XXXV/423/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. oraz Nr XLVlII/558/2018 z dnia 17 października 2018 r.).

Wskazali skarżący, że są właścicielami działek nr [..] oraz [..], obręb [..] położonych w Z., gmina W. Nieruchomości zostały zakupione w dniu 9 grudnia 2010 r. i wówczas miały przeznaczenie dla rozwoju mieszkalnictwa oraz rozwoju funkcji usługowej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/331/2009 z dnia 30 lipca 2009r. I takowe zaświadczenie zostało wydane przez Urząd Gminy dnia 20.03.2013 r. Powyższe uwarunkowania stanowiły w ocenie skarżących podstawę do zabudowy, jednak Rada Miasta zadecydowała o wprowadzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym nikt w okolicy, a przynajmniej nikt z właścicieli działek sąsiadujących nie został stosownie poinformowany. Zgodnie z nową uchwałą XVIII/223/2020 posiadane przez skarżących działki nie będą już działkami budowlanymi, lecz jak na stronie 114 w/w uchwały wskazano terenami zieleni naturalnej, co już nie jest zgodne ze stanem faktycznym. W takim przypadku doszło zdaniem skarżących do rażącego obniżenia wartości nieruchomości, które jest niekorzystne dla właścicieli. Dodali skarżący, że 27 marca 2018 r. zostały wydane warunki zabudowy dla działki nr [..] i uznano w decyzji, że działka spełnia wszystkie przesłanki z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i może podlegać zabudowie.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00