Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
2022-10-20
 • insert_invitation
  2022-10-20
  • Wpłata za wrzesień 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np.
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za III kwartał 2022 r.
  • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych we wrześniu 2022 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
  • Wpłata za wrzesień 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
  • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2022 r. i za III kwartał 2022 r.
  • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-2-a, DEK-W) za wrzesień 2022 r.
  • Zapłata składek za wrzesień 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników składek oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
  • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień 2022 r. . i za III kwartał 2022 r.
  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2022 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
  • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w wrześniu 2022 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
Najbliższe ważne terminy
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00