Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
2024-02-20
 • insert_invitation
  2024-02-20
  • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2024 r.
  • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
  • Wpłata za styczeń 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w styczniu 2024 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń 2024 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
  • Wpłata za styczeń 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
  • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w styczniu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
  • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za styczeń 2024 r. przez pozostałych płatników składek
  • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za styczeń 2024
Najbliższe ważne terminy
 • insert_invitation
  2024-02-26
 • insert_invitation
  2024-02-28
  • Wypłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki
 • insert_invitation
  2024-02-29
  • Przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych osiągniętych w 2023 r. (PIT-8C)
  • Przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2023 r. (PIT-40A/PIT-11A)
  • Przekazanie przez płatników dokonujących wypłat należności osobom niemającym w Polsce miejsca zamieszkania imiennych informacji IFT-1/IFT-1R tym osobom oraz urzędom skarbowym właściwym w sprawie opodatkowania osób zagranicznych (urzędom wyłącznie drogą elektroniczną)
  • Przekazanie podatnikowi informacji PIT-R o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2023 r.
  • Złożenie deklaracji VII-DO za styczeń 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez pośrednika – gdy państwem identyfikacji jest Polska)
  • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
  • Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2023 r.
  • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za styczeń 2024 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy
  • Przekazanie podatnikom PIT-11 za 2023 r.
  • Wydanie pracownikom Informacji rocznej dla ubezpieczonych za 2023 r.
  • Zawiadomienie ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w 2023 r.
  • Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00