Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
2024-07-22
 • insert_invitation
  2024-07-22
  • Wpłata za czerwiec 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników) 
  • Zapłata składek za czerwiec 2024 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników składek oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 
  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2024 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof 
  • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za czerwiec 2024 r.
  • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w czerwcu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
  • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2024 r. przez pozostałych płatników składek
  • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2024 r. 
  • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2024 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu 
  • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec 2024 r. lub II kwartał 2024 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie) 
  • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5 
  • Wpłata za czerwiec 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop 
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za II kwartał 2024 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek 
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w czerwcu 2024 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów 
Najbliższe ważne terminy
 • insert_invitation
  2024-07-25
 • insert_invitation
  2024-07-29
  • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za II kwartał 2024 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki
  • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za czerwiec 2024 r. (oraz złożenie deklaracji za maj WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • insert_invitation
  2024-07-31
  • Złożenie deklaracji VII-DO za czerwiec 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez pośrednika – gdy państwem identyfikacji jest Polska)
  • Złożenie deklaracji VIU-DO za II kwartał 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej OSS (dotyczy podatników, dla których państwem identyfikacji jest Polska)
  • Udostępnienie KAS ewidencji o transgranicznych płatnościach za II kwartał 2024 r.
  • Złożenie deklaracji VIN-DO za II kwartał 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej OSS (dotyczy podmiotów zagranicznych, dla których państwem identyfikacji jest Polska)
  • Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj 2024 r.
  • Opłacenie składek przez rolników za III kwartał 2024 r.
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00