Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 23-07-2024
Artykuł aktualny na dzień 23-07-2024
Data publikacji: 2023-06-04

Jak rozliczać w kosztach podatkowych odpisy na fundusz na cele inwestycyjne

Fundusz na cele inwestycyjne – fundusz tworzony przez podatników CIT (wyodrębniony w kapitale rezerwowym). Odpisy na ten fundusz podatnicy mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodów po spełnieniu warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatkowym skutkiem wyboru korzystania z funduszu na cele inwestycyjne jest przyspieszenie w czasie rozliczenia podatkowego wydatków inwestycyjnych. Nie dochodzi tu do zwiększenia kosztów czy zmiany sposobu opodatkowania dochodów.

Zalety korzystania z funduszu na cele inwestycyjne:

● możliwość wcześniejszego obniżenia podstawy opodatkowania (możliwość jednorazowego zaliczenia do kosztów podatkowych przyszłych inwestycji, np. wydatków na środki trwałe, które zostaną zakupione dopiero w przyszłości);

● zachowanie przez podatnika prawa do ulg podatkowych, rozliczenia straty czy innych odliczeń (w odróżnieniu od tzw. estońskiego CIT).

1. Kto może skorzystać z funduszu na cele inwestycyjne

Z funduszu na cele inwestycyjne mogą korzystać podatnicy spełniający w roku podatkowym warunki określone w art. 28j ust. 1 pkt 2–6 updop (zob. tabelę poniżej). Z funduszu nie mogą korzystać podatnicy wymienieni w art. 28k updop (zob. pkt 2 Instrukcji).

Lp.

Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 updop, z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 28k updop, spełniający w roku podatkowym warunki określone w art. 28j ust. 1 pkt 2–6 updop, mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 15 ust. 1hba updop, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00