Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
book

Książka

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

Wstęp

W każdej spółce kapitałowej, tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółce akcyjnej i spółce akcyjnej, musi być powołany organ wykonawczy – zarząd. Kodeks spółek handlowych określa kompetencje zarządu jako prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie. Sposób działania, obowiązki i uprawnienia członków zarządu określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jak również zapisy umowy albo statutu spółki.

Na barkach członków zarządu spoczywa ciężar prowadzenia spraw spółki, podejmowania właściwych i korzystnych dla niej decyzji, wykonywania obowiązków publicznoprawnych i prywatnoprawnych, kierowania się w swoich działaniach interesem spółki – oczywiście z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Zakres spraw prowadzonych przez członków zarządu wymaga od nich posiadania odpowiednich predyspozycji, kwalifikacji i wiedzy.

Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej odnosi się do naruszenia przez niego obowiązków określonych w przepisach prawa lub w umowie albo w statucie spółki. Z tego względu punktem wyjścia dla niniejszej publikacji jest zaprezentowanie w rozdziale I zakresu obowiązków, uprawnień i ograniczeń członków zarządu. Wynikają one z przepisów zarówno Kodeksu spółek handlowych, jak i innych ustaw, m.in. ustawy o rachunkowości czy ustawy – Prawo upadłościowe. Intencją autora było omówienie poszczególnych obowiązków zarządu, a następnie wskazanie konsekwencji ich naruszenia.

Skutkiem naruszenia obowiązków jest odpowiedzialność członków zarządu. W rozdziałach II i III wyjaśniono, kiedy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność cywilną – zarówno wobec spółki, jak i wobec osób trzecich. Określone zachowania powodują także pociągnięcie członków zarządu do odpowiedzialności karnej. W rozdziale IV wskazano, w jakich okolicznościach członek zarządu spółki kapitałowej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a także, w jaki sposób i kiedy może się od tej odpowiedzialności uwolnić.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00