Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 873
Wersja aktualna od 2013-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 873
Wersja aktualna od 2013-01-01
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Ustalenie granic gmin] Z dniem 1 stycznia 2013 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim – gminy Osielsko i miasta na prawach powiatu Bydgoszcz przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Osielsko części obszaru obrębu ewidencyjnego 0371, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 4/1, 4/2, 5 i 11 oraz części działek ewidencyjnych o numerach: 2/9, 2/11, 2/13 i 2/14, o łącznej powierzchni 1,31 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego 0374, to jest części działki ewidencyjnej nr 6 o powierzchni 0,02 ha, z miasta na prawach powiatu Bydgoszcz. Granica terenu przemieszczanego z obrębu 0371 biegnie granicą działki nr 5 od punktu granicznego nr 137143 przez punkt nr 137129, wzdłuż granicy działki nr 4/2 przez punkty graniczne nr: 137151, 137150, 137144, 137149 i 137148, wzdłuż granicy działki nr 2/13 przez punkt nr 137119, przez projektowane punkty nr 1 i 2, następnie przecina działkę nr 2/14 (droga) i biegnie do projektowanego punktu nr 10 na granicy z działką nr 2/11, następnie biegnie projektowaną granicą przez projektowane punkty nr 9 i 8, przecina działkę nr 2/14 (droga) i biegnie do projektowanego punktu nr 4 na granicy z działką nr 2/9, następnie wzdłuż projektowanej granicy biegnie przez projektowane punkty nr: 7, 5 i 6 do istniejącego punktu nr 13712. Z punktu nr 13712 granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 11 (droga), stanowiąc jednocześnie granicę obrębu 0371, przez punkty nr: 13713, 13714, 13715, 13716, 137173, 13717, 137176, 13718, 13719, 137110 i 137111 do punktu nr 137439 położonego na granicy obrębu 0374.

Granica terenu przemieszczanego z obrębu 0374 biegnie krawędzią drogi od istniejącego punktu granicznego nr 137143 przez punkty nr: 137434, 137433, 137439 i 137435 do projektowanego punktu granicznego nr 11, po czym przecina drogę i biegnie do istniejącego punktu nr 137143;

2) w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim – gminy Kargowa i w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim – gminy Siedlec przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Kargowa części obszaru obrębu ewidencyjnego Kopanica, to jest działki ewidencyjnej nr 1160 o powierzchni 1,23 ha, z gminy Siedlec;

3) w województwie małopolskim, miasta na prawach powiatu Kraków i w powiecie krakowskim – gminy Kocmyrzów-Luborzyca przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Kraków części obszaru obrębu ewidencyjnego Zastów, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 441/6, 441/8, 441/11–441/14, 441/16, 441/18–441/39, 441/41–441/45, 441/47–441/53, 442/2, 443/2–443/4, 444/1–444/3, 445/2, 445/4–445/9, 446/1, 446/2, 447–449 i 465/4, o łącznej powierzchni 4,63 ha, z gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

4) w województwie wielkopolskim:

a) w powiecie jarocińskim – gminy Żerków i w powiecie pleszewskim – gminy Czermin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Żerków części obszaru obrębu ewidencyjnego Pieruszyce, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 246, 253, 264/1 i 2021/2, o łącznej powierzchni 6,97 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Pieruchy, to jest działek ewidencyjnych o numerach 186 i 242, o łącznej powierzchni 0,73 ha, z gminy Czermin,

b) w powiecie pleszewskim – gminy Czermin i w powiecie jarocińskim – gminy Żerków przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Czermin części obszaru obrębu ewidencyjnego Sierszew, to jest działki ewidencyjnej nr 5005/2 o powierzchni 6,03 ha, z gminy Żerków.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Ustalenie granic miast] Z dniem 1 stycznia 2013 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Żarów – miasta Żarów przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Mrowiny, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 139/2, 140–142, 330–342, 343/1, 343/2, 344–355, 365/3, 366–376, 377/1, 377/2, 378–387, 389–407, 408/1, 410, 411, 412/1, 412/2, 413–420, 473/1, 473/5, 473/6, 474/4, 481/1, 483–485, 586/1 i 586/2, o łącznej powierzchni 87,93 ha, z gminy Żarów;

2) w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim – miasta Sępólno Krajeńskie przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Niechorz, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 252/1–252/9, 254/2, 255/1, 256/1, 256/11–256/13, 256/16–256/29, 256/32, 256/33, 256/35–256/39 oraz części działki ewidencyjnej nr 251, o łącznej powierzchni 27,27 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Świdwie, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 2/1–2/12, 3, 4, 5/1–5/4, 7/1, 7/2, 8, 11, 12, 48/3, 58/2–58/5, 58/7, 59/1, 59/2, 60, 74/1, 74/2, 74/5–74/8 i 76 oraz części działek ewidencyjnych o numerach: 1/1, 1/2, 13, 22, 56 i 61, o łącznej powierzchni 17,59 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Wiśniewka, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 127/7–127/10, 133/1, 133/2, 134/1–134/7, 135, 136, 137/2, 137/5, 137/7–137/13, 148/22–148/56, 148/58, 148/60–148/179 oraz części działek ewidencyjnych o numerach: 22/1, 138/4 i 150, o łącznej powierzchni 28,56 ha, z gminy Sępólno Krajeńskie. Granica terenu przemieszczanego w obrębie działki nr 251 biegnie z istniejącego punktu wspólnego dla granic obrębów ewidencyjnych: Świdwie, Niechorz i miasta Sępólno Krajeńskie w kierunku południowym do punktu granicznego nr 17, który jest punktem załamania granic działek nr 74/1 i 77. Tu załamuje się i biegnie do punktu granicznego nr 17, który łączy granice działek nr 256/38 i 256/34. Dalej przebiega wzdłuż istniejącej granicy działki nr: 256/38, 255/1 i 254/8 i dochodzi do istniejącego punktu granicznego wyznaczającego istniejącą granicę administracyjną miasta Sępólno Krajeńskie i Niechorza.

Granica terenu przemieszczanego w obrębie działki nr 1/2 biegnie z istniejącego punktu granicznego, wspólnego dla działek nr: 1/2, 2/10 i 150, w kierunku południowo-zachodnim do punktu granicznego nr 6. Jest to projektowany punkt graniczny, który będzie znajdował się w miejscu przecięcia się linii łączącej istniejące punkty graniczne nr 5 i 7 z linią granicy administracyjnej między działką nr 150 położoną w obrębie Wiśniewka a działką nr 1/2 położoną w obrębie Świdwie. Następnie granica załamuje się i biegnie do istniejącego punktu granicznego nr 7 – wspólnego punktu załamania granic działek nr 1/1 i 1/2. Od tego punktu granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1/1 i dochodzi do istniejącego punktu granicznego, który jest punktem wspólnym działek nr 2/10 i 2/1.

Granica terenu przemieszczanego w obrębie działki nr 1/1 biegnie z istniejącego punktu granicznego wspólnego dla działek nr 2/10 i 2/1 w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 1/1 do istniejącego punktu granicznego nr 7, który jest punktem wspólnym działek nr 1/1 i 1/2. Tu załamuje się i biegnie do punktu granicznego nr 8, będącego punktem załamania granic działek nr: 7/3, 6 i 1/1, biegnie dalej w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 7/3 i dochodzi do istniejącego punktu granicznego, który jest punktem wspólnym działek nr 2/6 i 7/3.

Granica terenu przemieszczanego w obrębie działki nr 13 biegnie z istniejącego punktu granicznego, łączącego działki nr 11 i 22, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 13 do istniejącego punktu granicznego nr 9, który jest punktem wspólnym działek nr 10/1, 11 i 13. Tu załamuje się i biegnie do projektowanego punktu granicznego nr 10. Punkt ten będzie znajdował się na północnej granicy działki nr 20, w odległości 20 m od załamania granic działek nr 19 i 20. Od tego punktu granica przebiega wzdłuż północnej granicy działek nr 20 i 21 i dochodzi do istniejącego punktu granicznego nr 11, który jest punktem załamania granic działek nr 21 i 22.

Granica terenu przemieszczanego w obrębie działki nr 22 biegnie z punktu granicznego działki nr 428, znajdującego się na istniejącej granicy administracyjnej miasta Sępólno Krajeńskie, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowej granicy działek nr: 21, 22 i 13. Tu załamuje się i biegnie do punktu granicznego nr 12, będącego istniejącym punktem załamania granic działek nr: 25, 22 i 28. Dalej granica przebiega w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 26 i dochodzi do istniejącej granicy administracyjnej miasta Sępólno Krajeńskie.

Granica terenu przemieszczanego w obrębie działki nr 56 biegnie z istniejącego punktu granicznego, który jest punktem wspólnym działki nr 48/2 położonej w mieście Sępólno Krajeńskie i działki nr 52 położonej w Świdwie. Dalej biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 52 do punktu granicznego nr 13. Jest to projektowany punkt graniczny, który będzie znajdował się w miejscu przecięcia się południowej granicy działki nr 52 z przedłużeniem linii granicy działek nr 58/7 i 58/11. Tu granica załamuje się i biegnie do punktu granicznego nr 14, będącego istniejącym punktem granicznym wspólnym dla działek nr 58/11 i 58/7, biegnie w kierunku północnym wzdłuż południowej granicy działki nr 56, a następnie dochodzi do istniejącej granicy administracyjnej miasta Sępólno Krajeńskie.

Granica terenu przemieszczanego w obrębie działki nr 61 biegnie od drogi wojewódzkiej W241, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 129 położona w mieście Sępólno Krajeńskie, i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr 60 i 59/1 do istniejącego punktu granicznego nr 15, który jest punktem wspólnym działek nr: 58/11, 59/1 i 61. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do istniejącego punktu granicznego nr 16, będącego istniejącym punktem załamania granic działek nr: 74/4, 74/5 i 61. Od punktu nr 16 biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 74/5 w kierunku drogi wojewódzkiej W241 do załamania granicy administracyjnej obrębów miasta Sępólno Krajeńskie, Świdwie i Niechorz.

Granica terenu przemieszczanego w obrębie działki nr 22/1 biegnie z istniejącego punktu granicznego wspólnego dla działek nr 365 i 21/4, położonych na granicy administracyjnej miasta Sępólno Krajeńskie, w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 127/5, położonej w Wiśniewce, do istniejącego punktu granicznego nr 1, który jest punktem wspólnym działek nr 93/3 i 127/5. Tu załamuje się i biegnie do punktu granicznego nr 2, będącego istniejącym punktem załamania granic działek nr 94 i 132/1. Od tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy drogi publicznej (działka nr 22/1) i dochodzi do istniejącego punktu granicznego wyznaczającego istniejącą granicę administracyjną miasta Sępólno Krajeńskie.

Granica terenu przemieszczanego w obrębie działki nr 138/4 biegnie z istniejącego punktu granicznego, który jest punktem wspólnym działek nr 791/1 i 790/1, położonych na granicy administracyjnej miasta Sępólno Krajeńskie, w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 138/4, położonej w Wiśniewce, do istniejącego punktu granicznego nr 3, który jest punktem wspólnym działek nr: 132/2, 131/1 i 133/2. Tu załamuje się i biegnie do punktu granicznego nr 4, będącego istniejącym punktem załamania granic działek nr 146 i 130/2LP. Od tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 130/2LP i 148/18 do istniejącego punktu granicznego wspólnego dla działek nr 791/1 i 799, położonych w Sępólnie Krajeńskim, i działki nr 138/4 położonej w Wiśniewce.

Granica terenu przemieszczanego w obrębie działki nr 150 biegnie z istniejącego punktu granicznego wspólnego dla działki nr 368, położonej w Sępólnie Krajeńskim, i działki nr 150, położonej w Wiśniewce, w kierunku południowo-zachodnim północną stroną drogi powiatowej do istniejącego punktu granicznego nr 5, który jest punktem wspólnym działek nr: 148/20, 148/7 i 148/56. Tu załamuje się i biegnie do punktu granicznego nr 6. Jest to projektowany punkt graniczny, który będzie znajdował się w miejscu przecięcia się linii łączącej istniejące punkty graniczne nr 5 i 7 z linią granicy administracyjnej między działką nr 150 położoną w obrębie Wiśniewka a działką nr 1/2 położoną w obrębie Świdwie. Następnie granica biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy administracyjnej Wiśniewki i Świdwi do istniejącego punktu granicznego wspólnego dla działki nr 368 położonej w Sępólnie Krajeńskim i działki nr 150 położonej w Wiśniewce;

3) w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie – miasta Strzelce Krajeńskie przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Brzoza, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 278/8–278/155, 282/11, 282/12, 282/15–282/17, 282/23, 282/28–282/32, 282/34–282/42, 286/3, 286/77, 286/80–286/85, 286/87–286/93, 287/2, 288/1–288/3, 293/1, 293/3, 293/4, 293/6, 293/8, 471 i 473, o łącznej powierzchni 25,18 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Licheń, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1/121, 1/130, 6/2, 7/5–7/50, 7/54, 7/55, 7/57–7/62, 7/64–7/68, 80/1, 80/5, 80/6, 80/9, 80/10, 80/14–80/18, 80/21–80/25, 80/27–80/31, 80/33–80/38, 81, 82/1, 82/3–82/5, 83, 84/1–84/5, 85–87, 111/3, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114–116, 117/15, 310 i 311, o łącznej powierzchni 30,80 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Sławno, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 6/1, 6/2, 7/1, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 15/1, 18/1, 19/1, 20 i 37, o łącznej powierzchni 3,83 ha, z gminy Strzelce Krajeńskie;

4) w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec – miasta Ciechanowiec przez wyłączenie z dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Ciechanowiec (Ciechanowczyk, część miasta Ciechanowiec), to jest działek ewidencyjnych o numerach: 344, 534/2, 542–553, 554/1, 554/2, 555–563, 564/2, 565–580, 581/1, 581/2, 582–598, 599/1, 599/2, 600–650, 651/2, 664–703, 725–748, 749/2, 771–783, 825–856, 857/2, 1167–1173, 1183–1192, 1193/2, 1197/1–1197/7, 1198/1–1198/5, 1199, 1200/1, 1200/3–1200/14, 1201/2, 1217–1229 i 3086–3089, o łącznej powierzchni 647,56 ha, i ich włączenie do gminy Ciechanowiec;

5) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim, w gminie Tychowo – miasta Tychowo przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego nr 042, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 49/4, 65, 112/5, 244/9, 333/1, 387/16, 406/7, 464/2, 469/3, 543/4, 561/1, 583/2 i 720/1, o łącznej powierzchni 16,20 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Tychowo nr 0001, to jest działki ewidencyjnej nr 297/1 o powierzchni 0,08 ha, z gminy Tychowo oraz wyłączenie z dotychczasowego obszaru miasta działek ewidencyjnych o numerach: 66, 274/3 i 582, o łącznej powierzchni 30,21 ha, i ich włączenie do obrębu ewidencyjnego nr 042 w gminie Tychowo.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Zmiana siedziby władz gminy Michałowice] Z dniem 1 stycznia 2013 r. w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim zmienia się siedzibę władz gminy Michałowice z Michałowic na Reguły.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00