Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1456
Wersja aktualna od 2019-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1456
Wersja aktualna od 2019-01-01
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Ustalenie granic gmin] Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie łódzkim:

a) w powiecie łódzkim wschodnim – gminy Andrespol i gminy Koluszki przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Andrespol obszaru obrębu ewidencyjnego Zielona Góra, o powierzchni 240,07 ha, z gminy Koluszki,

b) w powiecie rawskim – gminy o statusie miasta Rawa Mazowiecka i gminy Rawa Mazowiecka przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Rawa Mazowiecka części obszaru obrębu ewidencyjnego Podlas, to jest działek ewidencyjnych nr 38, 39/1, 39/3, 39/4, 40/6, 40/7, 42/1, 43/3, 81/4 i 81/5, o łącznej powierzchni 1,58 ha, z gminy Rawa Mazowiecka;

2) w województwie podkarpackim:

a) w powiecie ropczycko-sędziszowskim – gminy Iwierzyce i gminy Sędziszów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Iwierzyce części obszaru obrębu ewidencyjnego Zagorzyce, to jest działek ewidencyjnych nr 879–885, 886/1 i 886/2 oraz części działki ewidencyjnej nr 7300 (droga), o łącznej powierzchni 0,73 ha, z gminy Sędziszów Małopolski. Część działki ewidencyjnej nr 7300 jest wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 106 do punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 49163,

b) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim – gminy Głogów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Miłocin o powierzchni 90,25 ha, z gminy Głogów Małopolski,

c) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim – gminy Tyczyn przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Matysówka o powierzchni 529,77 ha, z gminy Tyczyn;

3) w województwie śląskim:

a) w powiecie tarnogórskim – gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry i gminy Tworóg przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry części obszaru obrębu ewidencyjnego Hanusek, to jest działek ewidencyjnych nr 111/23, 191/44, 192/43, 226/21, 227/21, 228/22 i 231, o łącznej powierzchni 18,90 ha, z gminy Tworóg,

b) w powiecie tarnogórskim – gminy Tworóg i gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Tworóg części obszaru obrębu ewidencyjnego Pniowiec, to jest działek ewidencyjnych nr 232/41, 1438/41 i 1439/41, o łącznej powierzchni 2,56 ha, z gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry,

c) w powiecie zawierciańskim – gminy Pilica i gminy Ogrodzieniec przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pilica części obszaru obrębu ewidencyjnego Giebło, to jest działek ewidencyjnych nr 108, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 114/2, 115 i 116, o łącznej powierzchni 15,73 ha, z gminy Ogrodzieniec;

4) w województwie wielkopolskim:

a) w powiecie kościańskim – gminy o statusie miasta Kościan i gminy Kościan przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Kościan części obszaru obrębu ewidencyjnego Kiełczewo, to jest działek ewidencyjnych nr 320/1, 320/2, 320/7, 320/9, 320/11, 320/24, 321/1, 323, 338–345, 346/1, 346/2, 347–350, 351/1, 351/2, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355–361 i 914, o łącznej powierzchni 22,05 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Sierakowo, to jest działek ewidencyjnych nr 145/2, 146/1 i 166/4, o łącznej powierzchni 0,33 ha, z gminy Kościan,

b) w powiecie rawickim – gminy Pakosław i gminy Jutrosin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pakosław części obszaru obrębu ewidencyjnego Domaradzice, to jest działek ewidencyjnych nr 110/1, 110/2, 111 i 112 oraz części działki ewidencyjnej nr 129 (droga), o łącznej powierzchni 8,83 ha, z gminy Jutrosin. Część działki nr 129 jest wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego, należącego do działek ewidencyjnych nr 129, 111 i 127, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.302202_5.0003.200442 do punktu granicznego, należącego do działek ewidencyjnych nr 129, 154/3 i 154/4, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.302202_5.003.1539,

c) w powiecie rawickim – gminy Pakosław i gminy Rawicz przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pakosław części obszaru obrębu ewidencyjnego Ugoda, to jest działek ewidencyjnych nr 69/1, 69/3, 69/4, 70 i 72 oraz części działki ewidencyjnej nr 148 (droga), o łącznej powierzchni 7,52 ha, z gminy Rawicz. Część działki ewidencyjnej nr 148 jest wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego, należącego do działek ewidencyjnych nr 148 i 144, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.302205_5.0016.102232 do punktu granicznego, należącego do działek ewidencyjnych nr 148 i 145, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.302205_5.0016.102243.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Nadanie statusu miejscowościom] Z dniem 1 stycznia 2019 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Koszyce – w gminie Koszyce, w powiecie proszowickim, w województwie małopolskim;

2) Lubowidz – w gminie Lubowidz, w powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim;

3) Nowa Słupia – w gminie Nowa Słupia, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;

4) Pierzchnica – w gminie Pierzchnica, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;

5) Szydłów – w gminie Szydłów, w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim;

6) Wielbark – w gminie Wielbark, w powiecie szczycieńskim, w województwie warmińsko-mazurskim.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Ustalenie granic miast] Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno – miasta Opoczno przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Januszewice, to jest działek ewidencyjnych nr 307/1, 523/1–523/3, 524–562, 591/1, 591/2, 595/32, 564/4, 606/1, 606/3–606/7, 607/1, 607/2, 608/19, 608/27, 608/28, 608/31, 608/32, 609/1, 609/2, 610/1, 610/4–610/8, 611/1, 611/2, 626/1, 626/2 i 627–631, o łącznej powierzchni 223,85 ha, z gminy Opoczno;

2) w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Koszyce – miasta Koszyce obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Koszyce o powierzchni 324,92 ha, z gminy Koszyce;

3) w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Lubowidz – miasta Lubowidz obejmujące część obszaru obrębu ewidencyjnego Lubowidz, to jest działek ewidencyjnych nr 32, 33, 35–42, 59–61, 63–71, 72/2–72/4, 84, 85/3, 85/5, 85/8–85/15, 86, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/3, 93/4, 94/1, 94/2, 95/3–95/6, 99, 103–108, 110–115, 116/1, 116/3, 116/5, 116/6, 117, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120–122, 123/1, 123/2, 124/5–124/11, 125–129, 157–166, 168, 225, 227–242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/4, 249/5, 250/1, 250/2, 251, 252/1–252/3, 253–257, 258/1, 258/3, 258/4, 260–263, 265–268, 269/1, 269/2, 270, 271/1, 271/2, 272, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277/1, 277/2, 278/1, 278/2, 279/1–279/3, 280–282, 284–298, 299/1, 299/2, 300–303, 304/1, 304/2, 305–319, 320/2–320/4, 321–324, 325/1, 325/2, 326–328, 329/1, 329/2, 330, 331/1–331/3, 336, 338–344, 363/4, 363/6–363/11, 369–383, 385/1, 385/2, 387, 388, 390, 391/4, 391/7–391/15, 392/2–392/4, 393–395, 396/1, 396/2, 397/1, 397/2, 398, 399/1, 399/2, 400, 401/1, 401/2, 402, 403/1, 403/2, 404, 405/1, 405/2, 406, 407/1, 407/2, 408, 409/1, 409/2, 410, 411/1, 411/2, 412, 413/1, 413/2, 414, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 418, 419/1, 419/2, 420, 421/1, 421/2, 422, 423/1, 423/2, 424, 425/1, 425/2, 426, 427/1, 427/2, 428, 429/1, 429/2, 430, 431/1, 431/2, 437–441, 447/1–447/12, 450, 451/1–451/6, 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454, 455/1, 455/3–455/5, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458–467, 468/3–468/7, 469/1, 469/3–469/6, 470/1, 470/3, 470/4, 471/1, 471/2, 472, 473/1, 473/2, 474/1, 474/3, 474/4, 475/1, 475/2, 476, 477, 478/1–478/3, 479, 480/1, 480/2, 481, 482/2–482/5, 483/2, 483/3, 484/1, 484/3, 484/4, 485, 486/4–486/6, 486/8, 486/9, 486/11–486/15, 486/17–486/26, 487, 491–495, 496/1, 496/2, 496/4, 496/5, 500/1, 500/3, 500/4, 501, 503–505, 675, 676/1–676/3, 677–685, 686/1, 686/2, 687–693, 694/1, 694/2, 695, 696, 697/1, 697/2, 698–702, 743–749, 752–754, 775–778, 779/1, 779/2, 780–782, 783/1, 783/2, 858–860, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2, 863/1–863/4, 864/1, 864/3–864/6, 865, 866, 867/1, 867/2, 868–874, 875/1, 875/2, 876, 877/1, 877/2, 878/1, 878/2, 879/3–879/7, 880/2–880/4, 881/2–881/4, 882/1, 882/2, 883/2–883/4, 884/1, 884/2, 885/1, 885/2, 886/1, 886/2, 887/1, 887/2, 888/1, 888/2, 889–892, 893/1, 893/2, 894–903, 904/1, 904/2, 905/1, 905/2, 907/1, 907/2, 908, 909, 910/1, 910/2, 911/1, 911/2, 912–914, 915/1, 915/2, 916–927, 928/1, 928/3, 928/4, 929–944, 945/1, 945/2, 946–949, 950/1, 950/2, 951/2–951/4, 952/1, 952/2, 953/2–953/4, 954–960, 961/1, 961/2, 962/3–962/6, 963, 964/1, 964/2, 965/1, 965/2, 966/1, 966/2, 967–972, 973/1, 973/2, 975/1, 975/2, 976/1, 976/2, 977, 978, 979/1, 979/2, 980/1–980/3, 981–983, 984/1, 984/2, 985–989, 990/3–990/6, 991/1, 991/2, 992–999, 1000/1, 1000/2, 1001/1, 1001/2, 1002–1006, 1007/1, 1007/2, 1008, 1009, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/2, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1014, 1015/1, 1015/2, 1016/1, 1016/2, 1017, 1018/1, 1018/2, 1019/2–1019/5, 1020/1, 1020/2, 1021, 1022/1, 1022/2, 1023/2, 1023/4, 1023/6–1023/9, 1023/12–1023/17, 1024–1026, 1028/1, 1028/2, 1029/2–1029/4, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035/1, 1035/2, 1035/5, 1035/6, 1035/8–1035/15, 1036–1049, 1050/1, 1050/2, 1051/1, 1051/2, 1052/1, 1052/2, 1053–1056, 1057/1–1057/3, 1067, 1068, 1071/2, 1073/1, 1074/1, 1075/1, 1076–1084, 1085/2, 1091, 1095/1, 1095/2, 1096/1, 1096/2, 1097/1, 1097/2, 1098, 1099/1, 1099/2, 1100, 1101/1, 1101/2, 1102/1, 1102/2, 1103, 1104/5–1104/12, 1105/1, 1105/2, 1106/4–1106/9, 1107/2, 1107/4, 1107/6–1107/10, 1108/2, 1108/3, 1108/5–1108/7, 1109, 1110/1–1110/5, 1111–1113, 1114/1, 1114/2, 1115/1, 1115/2, 1117/1, 1117/2, 1118/1, 1118/2, 1119, 1120, 1121/1–1121/3, 1122, 1123/1, 1123/2, 1124, 1189/1–1189/4, 1190/1–1190/3, 1191/1, 1191/2, 1192–1202, 1203/1, 1203/2, 1204–1213, 1214/1–1214/3, 1215/1, 1215/2, 1216–1232, 1233/1, 1233/2, 1234–1236, 1237/1, 1237/2, 1249–1256, 1442–1445, 1446/1, 1446/2, 1447/1, 1447/3–1447/5, 1448, 1449, 1454/3–1454/5, 1456/1, 1456/2, 1458–1545, 3182/1, 3184/1, 3184/7 i 3184/8, o łącznej powierzchni 526,82 ha, z gminy Lubowidz;

4) w województwie podkarpackim:

a) w powiecie jarosławskim, w gminie Pruchnik – miasta Pruchnik przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Jodłówka, to jest działek ewidencyjnych nr 330/2, 331/2, 332/2, 333/2, 334/4, 334/7, 336/2, 349/2, 350/2, 351/2, 372/2, 375/8, 375/11, 388/2, 389/2, 413/2, 500/2, 530/2 i 531/2, o łącznej powierzchni 0,54 ha, z gminy Pruchnik oraz wyłączenie z dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Pruchnik, to jest działek ewidencyjnych nr 1384/30, 1411/10, 1412/13, 1414/6, 1415/4, 1874/4, 1874/6, 1874/9, 1874/10, 1874/12, 1874/13 i 2511/1, o łącznej powierzchni 2,26 ha, i ich włączenie do obszaru obrębu ewidencyjnego Jodłówka w gminie Pruchnik,

b) w powiecie kolbuszowskim, w gminie Kolbuszowa – miasta Kolbuszowa przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Kolbuszowa Dolna, to jest działek ewidencyjnych nr 1405–1409, 1410/1, 1410/2, 1411–1413, 1414/10, 1414/13, 1414/14, 1414/18–1414/24, 1414/26, 1414/28–1414/39, 1414/41–1414/43 i 1772, o łącznej powierzchni 3,53 ha, z gminy Kolbuszowa,

c) w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski – miasta Sędziszów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Borek Wielki, o powierzchni 1157,66 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Kawęczyn Sędziszowski, o powierzchni 395,62 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Wolica Ługowa, o powierzchni 396,66 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Wolica Piaskowa, o powierzchni 752,60 ha, z gminy Sędziszów Małopolski;

5) w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim – miasta Kartuzy przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Prokowo, to jest działek ewidencyjnych nr 103/11–103/13, o łącznej powierzchni 0,43 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego 106 Kartuzy, o powierzchni 54,07 ha, z gminy Kartuzy;

6) w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim:

a) w gminie Nowa Słupia – miasta Nowa Słupia obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Nowa Słupia o powierzchni 1397,13 ha, z gminy Nowa Słupia,

b) w gminie Pierzchnica – miasta Pierzchnica obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Pierzchnica o powierzchni 692,50 ha, z gminy Pierzchnica;

7) w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Szydłów – miasta Szydłów obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Szydłów o powierzchni 1620,98 ha, z gminy Szydłów;

8) w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Wielbark – miasta Wielbark obejmujące część obszaru obrębu ewidencyjnego Wielbark, to jest działek ewidencyjnych nr 1/1–1/5, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 6/5, 6/6, 6/8–6/15, 6/17–6/26, 6/28–6/36, 7/1–7/6, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10, 12/3–12/5, 13/1, 13/3, 13/4, 14, 15, 16/2, 18/1, 18/4, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21–23, 24/1, 27/1, 28/1, 29–36, 37/1, 37/2, 38/2, 41/1, 54/1, 54/2, 79A/5, 79A/6, 79A/13, 79A/14, 79A/20, 79A/27, 79A/28, 91–95, 96/2–96/4, 98–106, 107/1, 107/5–107/10, 109, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/1, 117/2, 133, 134/1, 134/3, 134/4, 135/2–135/4, 136, 137/1, 137/3–137/10, 138–140, 143–145, 176, 177, 190, 192, 213/1–213/3, 214, 219/2, 220, 221, 222/1, 222/3, 222/4, 223, 226/1, 226/2, 226/4–226/18, 227, 228, 234, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 237/6, 237/8, 237/10–237/12, 237/15–237/24, 238/1, 238/2, 251/2, 251/3, 251/5–251/14, 251/52–251/75, 251/77, 251/78, 251/81–251/99, 251/100–251/122, 252, 253/1, 254, 256, 257/2–257/6, 259/1, 259/2, 260/2, 260/3, 260/6–260/10, 261/1, 261/3–261/8, 262/1–262/5, 267/4, 275/1–275/4, 276, 277/1, 277/3, 277/4, 278, 279/12, 280, 281, 293–295, 297–301, 302/1, 302/2, 303/5, 303/7, 307, 308, 310/1–310/3, 311/1, 311/2, 312, 320/1, 320/2, 323, 324/1, 324/2, 325/3–325/14, 325/16–325/20, 326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 330/1–330/3, 331/1, 331/2, 332/2, 332/3, 342, 343/3–343/5, 344, 346/1, 353/3, 353/4, 353/6, 353/7, 353/10–353/23, 362, 363, 364/2–364/4, 366–370, 378, 380/2, 381, 383, 384, 385/4–385/17, 385/19–385/31, 386, 387/1, 387/3, 387/5, 387/6, 388/1, 388/3–388/18, 389, 390, 391/5, 391/7–391/24, 392–396, 397/2–397/4, 398–400, 402–404, 405/1, 405/2, 407/3–407/6, 408, 409, 410/2–410/4, 411, 415–419, 421/1, 422/1, 423–427, 428/1, 429/1, 430/1, 432–437, 438/1, 439/2–439/7, 440/1–440/10, 441/1, 442/1–442/10, 443–448, 449/1, 452–454, 455/1, 455/2, 456, 457, 458/1–458/3, 459/1, 459/2, 460–463, 465–473, 474/1, 474/2, 475–477, 478/2, 478/3, 480/2, 480/5–480/12, 488, 489/1, 489/2, 490, 491, 493, 500–502, 503/1, 503/2, 504–506, 513–520, 522, 526–528, 529/2, 531/1, 531/2, 532/1, 532/2, 533, 534, 535/1, 535/2, 536/1, 536/2, 543–550, 555/2–555/8, 557–562, 564/1, 564/2, 565, 566, 572/1–572/3, 580–586, 590/1, 590/3–590/9, 590/11–590/22, 591/1–591/3, 592/1–592/6, 593/1, 593/2, 593/6, 593/7, 594/1, 595, 596, 597/1, 598, 600–602, 603/1, 604, 606–611, 613/1, 613/2, 614–619, 621/1, 621/2, 622, 623, 624/1, 624/2, 625–627, 628/1, 628/2, 630, 631/2–631/6, 632, 633/2, 633/6–633/10, 633/12, 633/13, 633/16–633/23, 634/1, 638, 639/1–639/3, 640/2, 642/1–642/4, 643, 644, 649/1, 650, 651, 654, 656/1, 656/2, 656/5–656/10, 657, 659, 660, 663/1, 663/2, 664/1–664/11, 667, 671, 687, 689, 690, 692, 695/2–695/5, 699, 700, 701/1–701/6, 702–704, 709, 710/1, 710/2, 711, 712/1, 712/2, 713–717, 718/1, 721, 723, 724, 726/1–726/3, 727/1, 728/2–728/23, 728/25, 728/27–728/29, 730–734, 735/1–735/11, 736/1, 736/2, 738–742, 749/1, 749/2, 750/2–750/4, 752–757, 758/1–758/3, 759, 760/1, 762, 763/1, 764/1, 764/2, 766, 766/6–766/9, 766/14–766/30, 766/33–766/37, 766/39, 766/41, 766/42, 767, 768/1, 768/2, 769, 770/2, 770/3, 771/3–771/5, 773/1–773/3, 775/1, 775/3, 775/4, 777/1–777/3, 781, 784, 786/1, 786/2, 788/1, 788/3–788/5, 795/1–795/8, 795/10, 795/11, 796, 797/1, 797/3–797/5, 799/2–799/4, 800/2, 800/5–800/7, 800/9–800/17, 801, 802/2, 802/3, 804/1, 804/2, 805, 808/4–808/6, 809, 812/1–812/12, 813–815, 816/1, 816/2, 817–819, 820/3, 820/4, 821/1–821/3, 823/4, 823/6, 823/8–823/14, 827, 828/1–828/3, 829, 830, 831/1, 831/3, 831/4, 831/6, 831/7, 832–840, 841/4, 841/5, 841/7, 841/9–841/12, 841/14–841/21, 842/1, 842/3–842/5, 843/2, 846/2–846/4, 847, 848/2, 848/3, 849, 850, 854–856, 858, 859/4, 859/7–859/9, 859/11–859/26, 860/1, 860/2, 861–866, 867/1, 867/2, 868, 869/2–869/4, 870–873, 874/1, 874/2, 875/4, 875/5, 875/7–875/11, 876–878, 879/1, 880/1, 881/1–881/12, 884, 885, 887–893, 895/1, 895/2, 898, 900/2, 900/3, 900/5, 900/7, 900/9, 900/10, 901/1, 901/2, 902/1, 902/2, 903, 904/1–904/5, 904/9, 904/10, 904/13–904/27, 906/1–906/12, 907–911, 913/2, 913/4–913/6, 914, 915, 917–919, 921–924, 926–932, 933/1, 933/2, 934–937, 938/3–938/11, 939, 940/2, 940/3, 942–955, 956/1–956/3, 957/3–957/6, 958, 959, 960/2, 960/4, 960/5, 961–963, 965–968, 969/1, 969/2, 970, 971, 972/1–972/3, 973, 975/2–975/4, 976, 977/1–977/5, 979/1, 979/3, 979/4, 980/2, 980/3, 980/5, 980/6, 980/8–980/14, 981/1, 981/2, 982/2–982/5, 982/7, 982/9–982/17, 982/19, 982/21–982/27, 983/1, 984/1, 984/2, 986/1, 986/2, 987, 988/1, 988/2, 989/1–989/4, 990, 991, 992/1, 994–996, 998/1, 999–1001, 1003–1005, 1006/1–1006/3, 1007–1013, 1014/1, 1014/2, 1015/1, 1015/3, 1015/4, 1016/1, 1016/2, 1017–1021, 1022/1–1022/5, 1023–1026, 1027/1, 1027/7–1027/12, 1028/4–1028/7, 1028/9–1028/13, 1029–1032, 1033/1, 1037/1, 1037/2, 1038, 1039, 1040/1, 1041/2–1041/5, 1043/1, 1043/4, 1043/6–1043/8, 1044, 1045, 1048, 1050, 1051, 1063–1069, 1070–1074, 1076, 1077/1, 1078, 1080–1089, 1090/1, 1091/1, 1092–1099, 1101–1105, 1106/1, 1106/3–1106/5, 1107, 1109–1112, 1114, 1115, 1117, 1118/1, 1118/2, 1124, 1125/1, 1125/3, 1125/5, 1125/6, 1126, 1127/1, 1127/2, 1128, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131, 1133, 1134, 1135/1, 1137, 1138/1, 1140, 1141/1, 1142/1, 1142/2, 1142/6–1142/8, 1143/1, 1143/2, 1144–1153, 1155, 1156, 1157/1, 1157/2, 1164–1171, 1172/1–1172/3, 1172/5, 1172/6, 1173/1, 1173/2, 1174–1184, 1185/1–1185/3, 1186, 1187/1, 1187/2, 1188, 1190, 1191/2, 1192, 1193/1, 1194/1, 1194/2, 1195/1, 1195/2, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201/3–1201/25, 1202–1209, 1210/2–1210/4, 1211, 1212, 1213/1, 1216, 1217/2, 1217/4–1217/10, 1218/2–1218/4, 1219, 1220, 1221/1, 1223, 1225/1, 1225/2, 1225/4–1225/6, 1227, 1228, 1229/1, 1229/2, 1230/1, 1230/2, 1231–1242, 1245, 1246/2–1246/4, 1247–1254, 1255/1, 1256/1, 1257–1286, 1288–1294, 1318/1, 1318/2, 1318/4–1318/8, 1319, 1319/1, 1320, 1321, 1321/1, 1322–1325, 1326/3, 1326/4, 1328, 1329/1, 1329/2, 1330–1336, 1350–1355, 1360, 1366, 1367, 1369/1, 1369/2, 1370/1, 1370/2, 1371/1, 1373/2–1373/5, 1376, 1378/1, 1386/1, 1388, 1390, 1414, 1419–1421, 1450–1470, 1471/1, 1471/2, 1472–1520, 1522, 1523, 3051/3, 3051/4, 3051/6, 3051/8, 3051/9, 3074, 3075, 3079, 3079/017–3079/019, 3079/0110–3079/0112, 3079/0116, 3079/0119, 3079/0121–3079/0126, 3079/0129, 3079/0130, 3079/0140–3079/0143, 3079/1–3079/13, 3080–3083, 3083/026, 3083/1–3083/3, 3083/27, 3083/28, 3084/1, 3084/2, 3085, 3085/1, 3141/1, 3141/2, 3142, 3216/1–3216/3, 3229, 3230/2, 3230/3, 3259/1, 3259/3–3259/5, 3267/1, 3267/3, 3267/5, 3267/6, 3284, 3285/1–3285/3, 3288/2, 3289, 3290, 3291/1, 3292, 3316–3318, 3319/1–3319/3, 3337/1, 3341, 3359, 3494/2, 3507/4, 3507/5, 3551/2 i 3563/2, o łącznej powierzchni 1841,73 ha, z gminy Wielbark;

9) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Gryfino – miasta Gryfino przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Wełtyń II, to jest działek ewidencyjnych nr 11/1, 11/2, 17/2–17/5, 77/4, 77/6, 89/4, 89/7–89/12, 90/2, 185, 186/3, 186/5, 186/7, 186/8, 186/11, 186/13, 186/14, 187, 188/1, 188/5–188/7, 188/9–188/12, 189/1, 189/3–189/9, 190/1, 190/3–190/13, 191/1, 191/3–191/10, 192/1, 192/3–192/7, 193/2, 193/3, 195/1, 195/3–195/7, 196/1, 196/4, 196/6–196/10, 197/3, 197/6, 197/8–197/17, 200/1, 200/3, 200/4, 200/6–200/16, 200/18, 200/20, 200/21, 201/10–201/12, 201/14–201/34, 203/4, 203/5, 203/7, 203/8, 204/4, 205, 206/1, 206/3–206/32, 207/1, 207/2, 208/3, 208/5–208/10, 208/12–208/16, 210/1–210/7, 211/1, 211/2, 212/3, 212/4, 212/6–212/18, 213/2, 213/4–213/7, 214/2, 214/3, 214/5–214/11, 215/1, 215/3–215/12, 215/14, 215/15, 215/17–215/19, 215/24–215/27, 215/31, 215/33–215/43, 215/48–215/51, 215/54–215/57, 216/1, 216/3, 216/5–216/12, 217/5, 217/7, 217/9, 217/11–217/19, 218/1, 218/3, 218/4, 219/3–219/5, 219/7, 219/8, 220/9, 220/11, 220/13–220/28, 220/30, 220/31, 220/33–220/38, 220/40–220/44, 221/1, 221/3–221/6, 222/7, 222/8, 222/11, 222/13, 222/21, 222/23–222/33, 222/35–222/46, 222/48, 222/50, 222/52–222/64, 223, 224/6–224/19, 225/1–225/5, 226, 227/1, 227/3–227/8, 228/15, 228/17, 228/19–228/21, 228/25–228/36, 228/38–228/41, 228/43–228/56, 229/1, 229/3–229/6, 229/8, 229/10, 229/12–229/15, 230/3, 230/4, 230/6, 230/7, 230/11–230/13, 230/15–230/18, 230/20, 230/21, 230/23–230/28, 231/1, 231/3–231/6, 232/3, 232/5, 232/7–232/14, 234/1, 234/2, 238/1, 238/2, 239, 240/1, 240/2, 242, 243/1, 243/3–243/5, 244/1–244/3, 245/1, 245/2, 246/3, 246/4, 246/6–246/8, 247/1–247/3, 248/1, 248/2, 249/1, 249/3, 250/1, 250/3, 251/3–251/10, 252/1, 252/2, 253/1, 253/3–253/7, 254, 255, 256/1, 256/2, 257/5–257/10, 258/1, 258/3–258/5, 259/1–259/4, 260, 262/1–262/4, 263/1–263/8, 263/10, 264–270, 271/1, 272/2, 274/1–274/3, 274/5–274/11, 274/13–274/16, 277/1, 279–284, 286 i 287, o łącznej powierzchni 137,09 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Żórawie, to jest działek ewidencyjnych nr 170/2, 170/3, 170/5–170/9, 171/16, 171/17, 171/21, 171/27–171/29, 175, 176/1–176/5, 176/7–176/45, 177–189, 190/1, 190/2, 191, 192/1, 192/2, 193, 194/2–194/6, 195/1–195/8, 197–199, 204/3–204/5, 206, 207, 210/1, 211, 212, 217/3, 219, 234/2, 234/4, 234/5, 234/9, 234/10, 255 i 260, o łącznej powierzchni 43,61 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Pniewo, to jest działek ewidencyjnych nr 291, 293/1, 293/3, 293/4, 294/1, 294/2, 295, 296, 297/1, 297/2, 298/1, 298/4–298/7, 299/1, 299/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 304, 305/1, 305/3, 305/4, 306–308, 309/8, 309/11–309/13, 310/9–310/11, 310/13–310/15, 310/22, 310/24, 310/27–310/38 i 337, o łącznej powierzchni 41,83 ha, z gminy Gryfino.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00