Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 2467
Wersja aktualna od 2023-11-14
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 2467
Wersja aktualna od 2023-11-14
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa

z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1742)

t.j. z dnia 14 listopada 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 2467)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa sposób sporządzania informacji dotyczącej uczestnika PPK, z którego rachunku PPK ma zostać dokonana wypłata transferowa, zwanej dalej „informacją", tryb jej przekazywania oraz jej wzór.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Sposób sporządzania informacji] Informacja jest sporządzana na nośniku umożliwiającym przechowywanie przez czas niezbędny zawartych na nim informacji oraz w sposób uniemożliwiający ich zmianę i odtworzenie w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. [Wzór informacji] 1. Wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Informację należy wypełnić wielkimi literami.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4. [Sporządzanie i przekazywanie informacji] 1. Informacja jest sporządzana i przekazywana:

1) uczestnikowi PPK lub osobie, na rzecz której jest dokonywana wypłata transferowa;

2) podmiotowi, do którego jest dokonywana wypłata transferowa.

2. Informacja jest przekazywana łącznie z informacją dotyczącą uczestnika PPK od wszystkich poprzednich wybranych instytucji finansowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2467)

WZÓR - INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA PPK, Z KTÓREGO RACHUNKU PPK MA ZOSTAĆ DOKONANA WYPŁATA TRANSFEROWA

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00