Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2018-06-20

Ewidencja księgowa faktoringu

Faktoring to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się i najbardziej elastycznych form finansowania. Coraz więcej firm korzysta z różnych form faktoringu, warto więc przyjrzeć się prawidłowej ewidencji księgowej tej konstrukcji finansowania przedsiębiorstw.

W usłudze faktoringu udział biorą trzy podmioty:

  • faktor,
  • faktorant (dostawca),
  • dłużnik (odbiorca).

Faktor to wyspecjalizowana instytucja nabywająca wierzytelność z tytułu sprzedaży towaru lub usługi, która świadczy także dodatkowe usługi na rzecz faktoranta. Faktorant to wierzyciel, czyli dostawca towarów bądź usług, któremu przysługuje świadczenie pieniężne ze strony nabywcy tych towarów i usług. Dłużnikiem jest natomiast nabywca towarów i usług, na którym ciąży zobowiązanie pieniężne wobec swojego dostawcy za dostarczone mu towary lub usługi z odroczonym terminem płatności.

Usługa faktoringu polega na nabyciu przez faktora wierzytelności, ich finansowaniu oraz na zarządzaniu nimi. Oznacza to, że faktorant otrzymuje zapłatę bezpośrednio po zrealizowaniu sprzedaży i przesłaniu do faktora kopii faktur wraz z dokumentami potwierdzających odbiór towaru.

Faktorant na początku otrzymuje zaliczkę (jej wysokość uzależniona jest od warunków umowy faktoringowej i może wynieść 95% kwoty faktury brutto), a pozostałą część w momencie, gdy odbiorca ureguluje płatność na rachunek bankowy faktora. W przypadku opóźnień z zapłatą przez odbiorcę faktorant może liczyć na wsparcie ze strony faktora, który w jego imieniu upomni się o płatność.

Faktoring oferowany jest w obrocie krajowym i zagranicznym:

  • z przejęciem i
  • bez przejęcia
  • ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Adresaci faktoringu to:

  • firmy stosujące odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki),
  • firmy poszukujące alternatywnych źródeł finansowania bieżącej działalności,
  • przedsiębiorstwa, które chcą zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorców,
  • firmy poszukujące sposobów na zdyscyplinowanie swoich kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań.

Dlaczego faktoring

Usługa faktoringu ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00