Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2018-09-20

Jak rozliczać i dokumentować sprzedaż wysyłkową do innych krajów UE

Zakupy przez Internet stały się obecnie normą. Często towar jest wysyłany również za granicę do innych krajów UE. Gdy nabywca nie jest podatnikiem VAT, dostawę rozliczamy jako sprzedaż wysyłkową z kraju. Nie jest to WDT. Sposób jej rozliczenia zależy od wysokości obrotu do danego kraju. Ten sposób rozliczenia nie dotyczy sprzedaży poza UE.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju jest szczególnym rodzajem dostawy wewnątrzwspólnotowej, której definicję zawiera art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Należy przez nią rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez polskiego podatnika VAT (lub na jego rzecz), która następuje z terytorium kraju na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przy czym to państwo członkowskie jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Warunkiem niezbędnym dla uznania dostawy towarów za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju jest „niepodatkowy status” nabywcy dla tej transakcji, tzn. dostawa musi być dokonywana na rzecz:

1) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

2) każdego innego podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Wyjątkowość tej transakcji wynika z tego, że jest dokonywana na rzecz podmiotów z innych państw Unii Europejskiej, które nie rozliczają WNT w państwie zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Najczęściej spotykaną sytuacją, w której występuje sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, jest wysyłkowa dostawa towarów zrealizowana w ramach sprzedaży internetowej na rzecz osób prywatnych zamieszkałych w innych państwach członkowskich UE.

Przykład

Polski przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT sprzedaje swoje towary poprzez aukcje internetowe. Zwykle nabywcami są krajowe podmioty, ale w październiku zamówienie złożyła zagraniczna osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (niezarejestrowana jako podatnik podatku od wartości dodanej) zamieszkała na terytorium Holandii. Dostawa towarów na rzecz tego klienta stanowi sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00