Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
do 2022-02-28
Artykuł aktualny
do 2022-02-28
Data publikacji: 2021-12-20

Informacja o przychodach PIT-11 oraz deklaracja PIT-4R za 2021 r. – zasady wypełniania

W 2022 r. płatnicy podatku dochodowego mają obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R. Jeżeli chodzi o formularz informacji PIT-11, jest to ten sam formularz co składany za rok poprzedni. W przypadku deklaracji PIT-4R jest to formularz składany od 9 marca 2021 r., a więc w przypadku większości podatników nieco inny od składanego za 2020 r.

W porównaniu z poprzednim rokiem nie zmieniły się terminy przesyłania informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R. I tak - jak wynika z art. 42g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof - termin przesłania informacji PIT-11 za 2021 r.:

  • urzędom skarbowym - upłynie 31 stycznia 2022 r.,
  • podatnikom - upłynie 28 lutego 2022 r.

Również termin przesłania deklaracji PIT-4R za 2021 r. upłynie 31 stycznia 2022 r. (art. 42 ust. 1a updof).

Podmioty obowiązane do składania informacji PIT-11

Obowiązek składania informacji PIT-11 mają:

  1. płatnicy, o których mowa w:
  1. art. 31, 33 i 35 updof (np. zakłady pracy, w tym przedsiębiorstwo w spadku, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, organy rentowe, banki, areszty śledcze i zakłady karne, oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, centra integracji społecznej, podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką), od należności z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, emerytur i rent, świadczeń integracyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich;
  2. art. 35 ust. 10 updof, tj. wypłacający stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego (art. 21 ust. 1 pkt 40b updof);
  3. art. 42 ust. 1 pkt 1 updof, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo w spadku, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń osobom określonym w art. 3 ust. 1 ustawy (tj. podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 updof (tj. działalności wykonywanej osobiście, jak np. artystyczna, literacka, naukowa czy oświatowa, a także z tytułu praw majątkowych, a w szczególności z tytułu praw autorskich);
  4. art. 42e updof, tj. komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy, w sytuacji gdy przejęli zobowiązania zakładu pracy, wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy;
  5. art. 35a updof, w brzmieniu obowiązującym przed 26 października 2007 r., tj. osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które zawarły umowę aktywizacyjną, na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej, do końca obowiązywania tej umowy;
  1. podmioty niebędące płatnikami, o których mowa w art. 42a updof (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz ...
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00