Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-05-18

Jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców – po zmianach w kwietniu 2022 r.

13 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorców. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy  - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807; dalej: ustawa nowelizująca z 9 lutego 2022 r.). Dotyczą one m.in. zasad ustalania dochodu będącego podstawą wymiaru składki zdrowotnej z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych, a także przy sprzedaży środków trwałych. W artykule przedstawiamy, jak znowelizowane w tym zakresie przepisy zastosować w praktyce.

1. Ustalanie dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składki zdrowotnej z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych

Zmiany wprowadzone w tym zakresie dotyczą przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (pkpir) opodatkowanych według skali podatkowej albo podatkiem liniowym, których działalność gospodarcza związana jest ze sprzedażą towarów handlowych, obrotem materiałami lub innym składnikami objętymi obowiązkiem ujęcia w remanencie. Dzięki zmianie przy ustalaniu rocznej podstawy obliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorcy mają uwzględnić różnice remanentowe obliczane dla potrzeb podatku PIT (art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu obowiązującym od 13 kwietnia 2022 r.). Zaznaczmy jednak od razu, że w 2022 r. podatnik nie musi uwzględniać różnicy remanentowej zwiększającej jego dochód, o czym szerzej w dalszej części (art. 36 ustawy nowelizującej z 9 lutego 2022 r.).

Podatnik prowadzący pkpir jest obowiązany przeprowadzić spis z natury, m.in. na dzień 31 grudnia. Ten remanent końcowy jest zarazem remanentem początkowym następnego roku, jeżeli podatnik kontynuuje działalność. Sporządzenie spisu nie jest wyłącznie czynnością techniczną. Jego wartość ma wpływ na obliczenie wysokości dochodu lub straty za dany rok podatkowy. Dochód z działalności gospodarczej przy prowadzeniu pkpir ustala się z uwzględnieniem tzw. różnicy remanentów. W praktyce oznacza to, że dochód z działalności gospodarczej:

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00