Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 19 stycznia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1. 4011.1153.2021.1.AK

Wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowny  Panie,

stwierdzam,  że  Pana  stanowisko  w  sprawie  oceny  skutków  podatkowych  opisanego  stanu  faktycznego  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  w  zakresie  kosztów  uzyskania  przychodu  z  tytułu  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  jest  nieprawidłowe. 

Zakres  wniosku  o  wydanie  interpretacji  indywidualnej

15  grudnia  2021  r.  wpłynął  Pana  wniosek  z  11  grudnia  2021  r.  o  wydanie  interpretacji  indywidualnej,  który  dotyczy  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych.  Treść  wniosku  jest  następująca:

Opis  stanu  faktycznego 

W  kwietniu  2019  r.  zakupił  Pan  lokal  mieszkalny  za  cenę  250  000  zł.  Kwotę  100  000    pokrył  Pan  ze  środków  własnych,  a  na  pozostałą  kwotę  150  000    zaciągnął  Pan  kredyt  hipoteczny.  Przy  zakupie  mieszkania  poniósł  Pan  koszt  aktu  notarialnego  w  kwocie  6  215,24  zł.  kwietniu  2021  r.  sprzedał  Pan  ten  lokal  mieszkalny  za  cenę  320  000  zł,  z  czego  134  451,85    przeznaczył  Pan  na  spłatę  kredytu  hipotecznego  zaciągniętego  na  zakup  lokalu.  Przez  okres  pomiędzy  zakupem  a  sprzedażą  lokalu  poniósł  Pan  koszty  odsetek  od  kredytu  wysokości  8  317,72  zł.  Kwota  przychodu  uzyskanego  ze  sprzedaży  lokalu  (330  000)  po  spłaceniu  kredytu  (134  451,85)  wynosi  185  548,15  zł. 

Aby  skorzystać  z  ulgi  mieszkaniowej  planuje  Pan  przeznaczyć  całą  kwotę  przychodu  (185  548,15  zł)  na  własne  cele  mieszkaniowe  w  ciągu  trzech  najbliższych  lat. 

Pytanie 

Czyodsetkiodkredytuzaciągniętegonazakuplokalumieszkalnego,którydwalatapóźniejPansprzedał,mogąbyćuznanejakokosztyuzyskaniaprzychoduprzywyliczaniunależnegopodatkuodosóbfizycznych?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00