Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 4 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.378.2022.1.MR

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług udzielania pożyczek, względem których Wnioskodawca zrezygnuje ze zwolnienia, w przypadku gdy odsetki należne są w miesiącu, w którym Wnioskodawca zrezygnuje ze zwolnienia, a ich zapłata nastąpi w okresie, w którym usługi te po rezygnacji podlegają opodatkowaniu VAT.

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług udzielania pożyczek, względem których Wnioskodawca zrezygnuje ze zwolnienia, w przypadku gdy odsetki należne są w miesiącu, w którym Wnioskodawca zrezygnuje ze zwolnienia, a ich zapłata nastąpi w okresie, w którym usługi te po rezygnacji podlegają opodatkowaniu VAT.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 31 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług udzielania pożyczek, względem których Wnioskodawca zrezygnuje ze zwolnienia, w przypadku gdy odsetki należne są w miesiącu, w którym Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia, a ich zapłata nastąpi w okresie, w którym usługi te po rezygnacji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność w zakresie (...). Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca świadczy także odpłatne usługi zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931) - dalej ustawa VAT - w zakresie udzielania pożyczek.

Umowy pożyczek, które zawiera Wnioskodawca przewidują wynagrodzenie w postaci odsetek, przy czym odsetki są należne w okresach miesięcznych, aż do upływu terminu na jaki zostały zawarte umowy. Odsetki płacone są na początku następnego miesiąca, za który są należne.

Do 1 stycznia 2022 r., usługi finansowe wskazane w powołanym powyżej przepisie, korzystały z obligatoryjnego zwolnienia z podatku VAT. Jednocześnie, dla usług finansowych m.in. w zakresie udzielania pożyczek, ustawa VAT przewiduje szczególny moment powstawania obowiązku podatkowego, tj. w chwili otrzymania zapłaty.

Ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) - dalej ustawa zmieniająca, ustawodawca umożliwił podatnikom rezygnację ze zwolnienia świadczonych usług finansowych.

Wnioskodawca zamierza skorzystać z przedmiotowego uprawnienia i zrezygnować z przedmiotowego zwolnienia w odniesieniu do świadczonych przez Wnioskodawcę usług finansowych. Wnioskodawca powziął jednak wątpliwości, które implikuje rezygnacja w zakresie zmiany momentu powstawania obowiązku podatkowego po rezygnacji z takiego zwolnienia oraz, co stanowi pochodną zmian w momencie powstania obowiązku podatkowego, Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą okresu przejściowego pomiędzy korzystaniem ze zwolnienia a rezygnacją.

Pytania

1.Kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz kiedy dochodzi do wykonania usługi w odniesieniu do usług finansowych udzielania pożyczek po rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 22 ustawy o VAT?

2.W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy w przypadku rezygnacji ze zwolnienia w odniesieniu do usług udzielania pożyczek, w przypadku gdy odsetki stanowiące wynagrodzenie Wnioskodawcy stają się należne w miesiącu, w którym Wnioskodawca korzysta jeszcze ze zwolnienia, a ich zapłata nastąpi w okresie, w którym po rezygnacji usługi te będą podlegały opodatkowaniu?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

W ocenie Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy po rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych wskazanych we wniosku będzie powstawał na zasadach ogólnych, a zatem na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. z chwilą wykonania usługi - inaczej niż przy zwolnieniu tych usług w dacie płatności odsetek na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy o VAT.

Jednocześnie ze względu na to, że świadczenie Wnioskodawcy ma charakter świadczenia ciągłego, wykonanie usługi nastąpi z upływem poszczególnych okresów rozliczeniowych określonych w konkretnej umowie pożyczki, a zatem w dacie wymagalności poszczególnych należności odsetkowych na zasadach wskazanych w art. 19a ust. 3 ustawy o VAT.

Ad 2.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku gdy odsetki od pożyczki będą Wnioskodawcy należne w okresie, w którym korzysta jeszcze ze zwolnienia dla usług finansowych, ale zostaną zapłacone w okresie, w którym Wnioskodawca po rezygnacji ze zwolnienia, będzie podlegał opodatkowaniu, obowiązek podatkowy powstanie w tym okresie, w którym do tych usług będzie miało zastosowanie opodatkowanie na podstawie art. 43 ust. 22 ustawy o VAT.

Uzasadnienie:

Ad 1.

Zgodnie z art. 43 ust. 22 ustawy o VAT: Podatnik może zrezygnować ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00