Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-12-21

PIT-11 za 2022 r. - jak wypełnić informację podatkową

Informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) dla przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. należy wypełnić na wzorze nr 29. Pracodawcy najczęściej wystawiają ją dla podatników będących pracownikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. W każdym przypadku PIT-11 dotyczy przychodów osoby fizycznej.

W porównaniu do poprzedniej wersji PIT-11 w obecnej znajdują się nowe pozycje dotyczące zwolnień przychodów z podatku, w tym zasiłków macierzyńskich, z których podatnicy (m.in. pracownicy i zleceniobiorcy) mogli skorzystać po raz pierwszy w 2022 r., otrzymanych przez podatników:

  • od ukończenia wieku emerytalnego,
  • wychowujących co najmniej 4 dzieci,
  • przenoszących miejsce zamieszkania do Polski.

Zwolnienie z opodatkowania dotyczy też po raz pierwszy w 2022 r. zasiłków macierzyńskich wypłaconych podatnikom do ukończenia 26 lat.

Obecna wersja PIT-11 zawiera obszerne objaśnienia odnoszące się do wypełniania tego dokumentu.

Podmiotami, które mają obowiązek sporządzenia PIT-11, są:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • niebędący płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Do grupy płatników podatku należą w szczególności:

  • płatnicy stypendiów dla uczniów i studentów,
  • zakłady pracy z tytułu wypłacanych: przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, a w spółdzielniach pracy - dokonujący wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • płatnicy dokonujący wypłat z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło,
  • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, dokonujące na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także z uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00