Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 25-03-2023
Artykuł aktualny
na dzień 25-03-2023
Data publikacji: 2022-12-21

PIT-11 za 2022 r. - jak wypełnić informację podatkową

Informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) dla przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. należy wypełnić na wzorze nr 29. Pracodawcy najczęściej wystawiają ją dla podatników będących pracownikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. W każdym przypadku PIT-11 dotyczy przychodów osoby fizycznej.

W porównaniu do poprzedniej wersji PIT-11 w obecnej znajdują się nowe pozycje dotyczące zwolnień przychodów z podatku, w tym zasiłków macierzyńskich, z których podatnicy (m.in. pracownicy i zleceniobiorcy) mogli skorzystać po raz pierwszy w 2022 r., otrzymanych przez podatników:

 • od ukończenia wieku emerytalnego,
 • wychowujących co najmniej 4 dzieci,
 • przenoszących miejsce zamieszkania do Polski.

Zwolnienie z opodatkowania dotyczy też po raz pierwszy w 2022 r. zasiłków macierzyńskich wypłaconych podatnikom do ukończenia 26 lat.

Obecna wersja PIT-11 zawiera obszerne objaśnienia odnoszące się do wypełniania tego dokumentu.

Podmiotami, które mają obowiązek sporządzenia PIT-11, są:

 • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • niebędący płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Do grupy płatników podatku należą w szczególności:

 • płatnicy stypendiów dla uczniów i studentów,
 • zakłady pracy z tytułu wypłacanych: przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, a w spółdzielniach pracy - dokonujący wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • płatnicy dokonujący wypłat z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło,
 • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, dokonujące na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także z uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • organy egzekucyjne (m.in. komornicy) lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy, przejmujące jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

Poniżej prezentujemy zasady wypełniania PIT-11.

Wzór. Wzór PIT-11 (wersja 29)

Komentarz 1. Dane składającego i informacje porządkowe

Informację PIT-11 rozpoczyna część, w której należy podać podstawowe dane dotyczące wystawiającego informację oraz samej informacji.

Tabela 1. Dane podstawowe

Pozycja

Objaśnienie

dane identyfikacyjne składającego

identyfikatorem jest NIP albo PESEL; w przypadku przedsiębiorstwa w spadku należy podać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy (osoby fizycznej)

rok, za który jest składana informacja

rok podatkowy, który co do zasady rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia

numer informacji

składający może wystawić w trakcie roku więcej niż jedną informację PIT-11 dla tej samej osoby fizycznej. Jeżeli w odniesieniu do jej dochodów (przychodów) uzyskanych w roku, za który jest składana informacja, składający sporządza i przesyła więcej niż jedną informację ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00