Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 4 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.514.2022.2.JO

Ustalenia miejsca opodatkowania nabywanych towarów i usług związanych z wystawianiem się Spółki na targach oraz obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług.

Ustalenia miejsca opodatkowania nabywanych towarów i usług związanych z wystawianiem się Spółki na targach oraz obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług.

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 20 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia miejsca opodatkowania nabywanych towarów i usług związanych z wystawianiem się Spółki na targach oraz obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 grudnia 2022 r. (wpływ 28 grudnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jesteście Państwo przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowym, spółką cywilną, czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym również dla potrzeb VAT UE.

W dniach 25-28 października 2022 r. Państwa firma będzie uczestniczyła (będzie wystawcą na targach, gdzie będą prezentowane Państwa produkty) w targach (…). Targi będą odbywać się w Niemczech w (…). W związku z tym Państwo opłaciliście miejsce (przestrzeń) targową dla Państwa firmy na tych targach. Dostaliście Państwo fakturę od firmy, która obsługuje wynajem miejsc na targach w euro (firma ta ma siedzibę w Wielkiej Brytanii). Na fakturze wyszczególnione zostały pozycje: opłata za powierzchnię wystawienniczą, wejściówki, obligatoryjna opłata, która zawiera wpis do katalogu elektronicznego, materiały promocyjne, opłata na rzecz Stowarzyszenia (…), obowiązkowa na terenie całych Niemiec ("A.") Faktura została wystawiona 27 lipca 2022 r., a płatność została dokonana 12 sierpnia 2022 r. Na fakturze wystawionej przez firmę z Wielkiej Brytanii znajdują się dwa TAX REG (rejestracja podatkowa). Jeden z oznaczeniem "DE", a drugi inny z oznaczeniem "GB". Na fakturze znajdują się kwoty netto, bez podatku. Po wyszczególnionych pozycjach oraz podsumowaniu kwot, na fakturze znajduje się rozliczenie (adnotacja). Rozliczenie (adnotacja) znajduje się w załączniku nr 1 do wniosku.

Dodatkowe usługi natomiast można zamówić w portalu wystawcy i będą one na osobnych fakturach w późniejszym terminie. Na chwilę obecną Państwo zamówiliście usługę dodatkową, tj. energię elektryczną, być może będą jeszcze inne usługi. W związku z tym Państwo otrzymaliście fakturę od niemieckiej firmy w euro, która została wystawiona 8 września 2022 r., a zapłacona 15 września 2022 r. Na fakturze jest kwota netto i stawka podatku VAT 0%. Faktura jest fakturą na zaliczkę na Państwa zmówienia. Usługi dodatkowe będą fakturowane dopiero po około 8 tygodniach od zakończenia wystawy. Jest to faktura na zaliczkę na poczet przyszłych przewidywanych kosztów. Energia elektryczna jest usługą dodatkową w usłudze targowej.

Natomiast zaprojektowaniem, budową i montażem stoiska na tych targach zajmie się firma z Polski, która wystawiła fakturę w PLN.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

1.Według udzielonych Państwu informacji brytyjski podmiot jest zarejestrowany dla celów podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec, dlatego firma posługuje się dwoma NIP: DE i GB.

2.Zapłata za usługę najmu ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00