Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 01-02-2023
Data publikacji: 2023-01-18

Od 1 kwietnia 2023 r. nastąpi automatyczne wznowienie wpłat do PPK

1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy, które nakładają na podmioty zatrudniające przeprowadzenie w 2023 r. tzw. automatycznego zapisu do pracowniczych planów kapitałowych osób zatrudnionych (w tym uczestników PPK), którzy wcześniej zrezygnowali z tej formy oszczędzania. Wszystkie deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK dotychczas złożone są ważne tylko do 28 lutego 2023 r.

W związku z tzw. autozapisem do końca lutego 2023 r. podmiot zatrudniający musi poinformować osoby zatrudnione, że od 1 kwietnia 2023 r. (czyli od wynagrodzeń wypłacanych za marzec br.) będzie dokonywał wpłat do PPK. Osoby zatrudnione, które nie będą chciały oszczędzać w PPK, będą musiały ponownie zadeklarować brak zamiaru oszczędzania w PPK, składając kolejną deklarację o rezygnacji z udziału w PPK. Najwcześniej można ją złożyć 1 marca 2023 r. Następny autozapis będzie miał miejsce za 4 lata - tj. w 2027 r.

Wznawianie zapisów i wpłat do PPK co 4 lata

Rezygnacja z oszczędzania w pracowniczym planie kapitałowym nie powoduje trwałego wyłączenia z tego systemu. Począwszy od 2023 r., co 4 lata, osoby zatrudnione i uczestnicy PPK, którzy wcześniej zrezygnowali z oszczędzania w PPK (i spełniają kryterium wieku i stażu), będą odpowiednio zapisywani do PPK lub zostanie dla nich wznowione dokonywanie wpłat do PPK (jeśli już oszczędzali w PPK).

Do 28 lutego 2023 r. podmiot zatrudniający zobligowany jest poinformować uczestników PPK oraz osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat od 1 kwietnia 2023 r. Wpłaty w ramach automatycznego zapisu będą zatem naliczane począwszy od wynagrodzeń wypłacanych w marcu 2023 r. Wpłaty do PPK, naliczone i pobrane w marcu 2023 r., podmiot zatrudniający będzie zobowiązany przekazać do instytucji finansowej w okresie 1-17 kwietnia 2023 r. Jeśli jednak osoba zatrudniona ponownie złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, będzie ona obowiązywała do 28 lutego 2027 r. (chyba że przed tą datą zainteresowany zdecyduje się oszczędzać w PPK).

Podleganie autozapisowi w 2023 r.

Automatycznemu zapisowi do pracowniczych planów kapitałowych podlegają:

  1. osoby zatrudnione w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK (tj. w szczególności pracownicy, zleceniobiorcy podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu), które ...
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00