Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 5 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.234.2022.1.KW

W zakresie dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków trwałych w latach 2022-2026 (ulga na robotyzację art. 38 eb ust. 1 updop).

W zakresie dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków trwałych w latach 2022-2026 (ulga na robotyzację art. 38 eb ust. 1 updop).

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków trwałych objętych treścią niniejszego wniosku o interpretację podatkową w latach podatkowych 2022-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski. Rok podatkowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, przy czym jej podstawowym zakresem zgodnie z KRS jest produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (kod PKD: 29.32.Z).

Spółka zajmuje się w szczególności produkcją katalizatorów, do oczyszczania spalin oraz modułów i systemów wydechowych jak również działalnością badawczo-rozwodową związaną z:

opracowywaniem nowych technologii produkcji (STF, SCR),

opracowywaniem nowych konstrukcji katalizatorów,

wdrażaniem nowych modeli katalizatorów ze zmienioną zawartością substancji katalitycznych przy zachowaniu tych samych parametrów i spełnianiu norm środowiskowych.

Wnioskodawca w 2022 roku osiągał przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, w szczególności pochodzące z działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę w zakresie wskazanym powyżej. W 2022 r. Spółka osiągnie dochód podatkowy. Spółka wskazuje także, że nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. 2021, poz. 1800, t.j. z dnia 4 października 2021 r. dalej: "Ustawa o CIT"), bądź z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT).

W związku z dynamicznym rozwojem działalności Spółka stale usprawnia procesy produkcyjne poprzez wprowadzanie innowacyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych (w tym robotów przemysłowych). Celem Spółki w tym zakresie jest stworzenie środowiska produkcyjnego, w którym część powtarzalnych bądź też złożonych i wymagających precyzji procesów byłaby wykonywana w sposób zautomatyzowany. W konsekwencji Spółka, mając na względzie jak najbardziej efektywne wykonywanie działalności gospodarczej, nabywa maszyny, urządzenia przemysłowe i narzędzia mające sprzyjać automatyzacji i robotyzacji stanowisk pracy i procesów produkcyjnych.

Spółka nabywa środki trwałe, które są amortyzowane, a odpisy amortyzacyjne są traktowane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodu. Do środków trwałych nabytych przez Spółkę celem robotyzacji procesu przemysłowego należy zaliczyć między innymi następujące zespoły maszyn i urządzeń:

1)Zautomatyzowane cele spawalnicze,

2)Zautomatyzowane stacje montażowe,

3)Zautomatyzowane stacje cięcia.

Dalej środki trwałe mieszczące się w ww. kategoriach są zwane "Środkami trwałymi".

Poniżej Wnioskodawca przedstawia szczegółowy opis każdego z ww. zespołów maszyn i urządzeń:

1)Zautomatyzowane cele spawalnicze

Zautomatyzowana cela spawalnicza stanowi rozwiązanie techniczne dla zautomatyzowanego spawania oraz opiera się na integracji robota (robotów), pozycjonera, źródła prądu spawania, sterownika (sterowników), osłon bezpieczeństwa i ramy bazowej.

Zautomatyzowane cele spawalnicze działają w ten sposób, że części ładowane są do wieloosiowego uchwytu obrotowego. Następnie roboty 6-cio osiowe wykonują spawanie.

Roboty są montowane bezpośrednio na ramie bazowej, podobnie jak pozycjoner. Pozycjonery Spółki mają znormalizowany udźwig od 600Kg do 1000Kg, a robot(y) ma(ją) zasięg 2,00m i udźwig 8Kg. Stacja jest otoczona ogrodzeniem TROAX. Od strony tylnej znajdują się zintegrowane drzwi serwisowe z zamkami bezpieczeństwa, a od strony przedniej zintegrowane drzwi rolowane z czujnikami bezpieczeństwa. Praca jest programowana w trybie online i offline w oparciu o programowalny sterownik podłączony do (…). Źródła prądu spawalniczego są chłodzone wodą i zintegrowane z automatycznym czyszczeniem palnika.

Zautomatyzowane cele spawalnicze składają się na roboty przemysłowe, które spełniają następujące kryteria: są to automatycznie sterowane, programowalne, wielozadaniowe, stacjonarne lub mobilne maszyny, posiadające 6 stopni swobody (6-cio osiowe), posiadające właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

1.wymieniają dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00