Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1020.2022.2.MG

Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Interpretacja indywidualna

- stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 listopada 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Meksyku. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terytorium Polski w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce A. sp. z o.o. (dalej "spółka polska" lub "pracodawca"), która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa polskiego, będącą częścią międzynarodowej grupy (...) (dalej: "grupa").

Jako pracownik spółki polskiej Wnioskodawca uczestniczy w globalnym programie motywacyjnym X (dalej jako: "plan" lub "program"). Program jest utworzony przez spółkę X z siedzibą w Meksyku (dalej jako: "spółka meksykańska" lub "X"), która jest podmiotem dominującym w odniesieniu do spółki polskiej.

W ramach programu kluczowi pracownicy poszczególnych spółek z grupy (w tym niektórzy pracownicy spółki polskiej) mogą nieodpłatnie otrzymać akcje X, bądź nabyć je po cenie niższej niż cena rynkowa.

Spółka meksykańska będąca spółką akcyjną na gruncie prawa meksykańskiego jest spółką dominującą w stosunku do spółki polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości.

Program został utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki meksykańskiej w kwietniu 1996 r. Kolejne edycje programu były uchwalane w latach 2011, 2012 oraz w 2018 r. Za każdym razem przedłużenie funkcjonowania planu miało formę uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki meksykańskiej.

Zgodnie z regulaminem programu, do udziału w nim uprawnieni są jedynie wybrani pracownicy zatrudnieni w spółkach z grupy (w tym w spółce polskiej), prawo do nabycia uprawnień uczestnika programu jest ograniczone do okresu zatrudnienia w grupie. Uczestnicy programu mają możliwość preferencyjnego nabycia akcji spółki X , tj. nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest pozostawanie w zatrudnieniu z podmiotem z grupy w zdefiniowanym okresie (okres nabywania ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00