Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 19 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.278.2022.2.MS

Brak obowiązków podatkowych związanych z produkcją i nabyciem energii elektrycznej.

Brak obowiązków podatkowych związanych z produkcją i nabyciem energii elektrycznej.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku akcyzowym, dotyczące braku obowiązków podatkowych związanych z produkcją i nabyciem energii elektrycznej - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 1 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący braku obowiązku sporządzania deklaracji i rejestracji na potrzeby podatku akcyzowego wpłynął 16 grudnia 2022 r.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 3 stycznia 2023 r. (data wpływu 9 stycznia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego po uzupełnieniu

Państwa firma uruchomiła farmę fotowoltaiczną o mocy max 0,991 MW.

Całość wyprodukowanej energii jest odsprzedawana odbiorcy posiadającemu koncesję na obrót energią elektryczną. Tenże odbiorca, na Państwa potrzeby - zużycie wewnętrzne farmy - odsprzedaje Państwu energię, dokumentując to fakturą VAT.

W najbliższym czasie planują Państwo uruchomić (…) farmy fotowoltaiczne o mocy poniżej 1 MW każda.

Spółka nie posiada koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Spółka nie będzie występowała z wnioskiem o udzielenie koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne po uruchomieniu dwóch kolejnych farm.

Spółka nie dokonuje innych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w zakresie innym niż objęte niniejszym wnioskiem, z tytułu których ciąży obowiązek rejestracji i składania deklaracji.

Pytania

1)Czy posiadając farmę fotowoltaiczną do 1 MW Spółka sporządza deklarację - AKC-KZ, gdy w całości odsprzedaje energię do podmiotu posiadającego koncesję?

2)W przypadku, gdy Spółka uruchomi (…) farmy i będzie w całości wyprodukowaną energię odsprzedawać dla podmiotu posiadającego koncesję, czy będzie zobowiązana do rejestracji na potrzeby podatku akcyzowego i sporządzania deklaracji?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem Spółka nie ma obowiązku ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00