Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Zmiana interpretacji indywidualnej z dnia 30 stycznia 2023 r., Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sygn. DOP7.8101.4.2022.HEMD

Opodatkowanie kar umownych naliczanych przez Spółkę za jednostronne rozwiązanie umowy z winy Klienta.

Opodatkowanie kar umownych naliczanych przez Spółkę za jednostronne rozwiązanie umowy z winy Klienta.

Zmiana interpretacji indywidualnej

Szanowni Państwo,

w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z 9 sierpnia 2017 r. nr 0112-KDIL1-2.4012.234.2017.1.EK, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dla Wnioskodawcy zmieniam z urzędu[1] wymienioną interpretację stwierdzając, że Państwa stanowisko przedstawione we wniosku z 13 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kar umownych naliczanych przez Spółkę za jednostronne rozwiązanie umowy z winy Klienta jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 czerwca 2017 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kar umownych naliczanych przez Spółkę za jednostronne rozwiązanie umowy z winy Klienta.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego:

Jesteście Państwo czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczącym na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (dalej jako: "Klienci") usługi telekomunikacyjne, polegające m.in. na przydzielaniu i obsłudze numerów telefonicznych, przydzielaniu numerów infolinii, przypisywaniu numerów infolinii do wybranych numerów urządzeń końcowych, udostępnieniu wirtualnej centrali, identyfikacji połączeń przychodzących, itp., zgodnie z wybranym przez Klienta rodzajem taryfy opisanej w ofercie Spółki.

Standardowo zawieracie Państwo z Klientami umowy na czas określony 18 miesięcy.

Natomiast po upływie okresu, na który zawierana jest umowa, ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony chyba, że Klient, co najmniej na 30 dni przed upływem okresu, na jaki zawarta jest umowa, złoży pisemne oświadczenie o braku zamiaru przedłużania umowy.

Wypowiedzenie umowy musi zostać dokonane w formie pisemnego zawiadomienia o wypowiedzeniu dostarczonego przez stronę umowy osobiście lub listem poleconym. Spółka przyznaje ulgę, stanowiącą obniżkę ceny usług telekomunikacyjnych w stosunku do cen cennikowych tym Klientom, z którymi zawierane są umowy na czas określony. Klientom, z którymi zawierane są umowy na czas nieokreślony ulga nie jest przyznawana.

W przypadku zawarcia umowy z ulgą przysługującą Klientowi, Klient obowiązany jest zapłacić Państwu karę umowną z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez Klienta lub przez Spółkę z winy Klienta przed upływem terminu ustalonego w umowie, w wysokości równowartości ulgi przyznanej Klientowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia do dnia rozwiązania umowy.

Pytanie

Czy kary umowne naliczane przez Spółkę za jednostronne rozwiązanie przez Klienta lub przez Spółkę z winy Klienta, umowy przyznającej Klientowi ulgę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy w związku z tym Spółka obowiązana jest do wystawiania faktur VAT z tego tytułu?

Państwa stanowisko w sprawie

W Państwa ocenie, kary umowne naliczane przez Spółkę za jednostronne rozwiązanie, przez Klienta lub przez Spółkę z winy Klienta, umowy przyznającej Klientowi ulgę nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Spółka nie jest uprawniona do wystawiania z tego tytułu faktur VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.; dalej jako: "Ustawa o VAT"), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00