Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Zmiana interpretacji indywidualnej z dnia 1 lutego 2023 r., Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sygn. DOP7.8101.4.2022

Opodatkowanie i zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej

Opodatkowanie i zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej

Zmiana interpretacji indywidualnej

Szanowni Państwo,

w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z 25 maja 2022 r. nr 0111-KDIB3-3.4013.80.2022.1.JS, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dla Wnioskodawcy, zmieniam z urzędu[1] wymienioną interpretację stwierdzając, że Państwa stanowisko przedstawione we wniosku z 28 marca 2022 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego dotyczącego opodatkowania i zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej jest:

- nieprawidłowe w zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w związku ze sprzedażą energii elektrycznej najemcom na podstawie wskazań liczników oraz na podstawie zryczałtowanych kosztów energii elektrycznej (pytania nr 1 i 2);

- nieprawidłowe, w zakresie braku obowiązku zapłaty akcyzy w związku ze świadczeniem usługi najmu, w ramach której Spółka dostarcza najemcom energię elektryczną (pytanie nr 3);

- prawidłowe w zakresie możliwości zwolnienia od akcyzy (pytanie nr 4).

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 marca 2022 r. wpłynął do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Państwa - dalej również Wnioskodawca wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący opodatkowania i zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego:

Prowadzą Państwo działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi (PKD 68.20.Z). Posiadają Państwo budynek usługowy, który znajduje się w miejscowości X. i osiągają z tego tytułu przychody z najmu powierzchni użytkowych, wykorzystywanych przez najemców do prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Do budynku, wynajmowanego przez Państwa zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna przeznaczoną do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy do 50 kWp.

Wyprodukowana z paneli fotowoltaicznych energia będzie wykorzystywana do zaspokojenia w energię elektryczną wynajmowanych lokali użytkowych, których właścicielem jest Spółka. W związku z zawartymi umowami najmu, będą Państwo obciążać najemców lokali kosztami zużytej przez nich energii elektrycznej.

Rozliczenie z najemcami dokonywane jest w okresach miesięcznych na dwa sposoby:

1. Lokale użytkowe posiadają swój podlicznik, zatem Wnioskodawca Spółka obciąża

najemców kosztami faktycznie zużytej przez najemców energii elektrycznej;

2. Lokale użytkowe nie posiadają swojego licznika, zatem Wnioskodawca Spółka obciąża najemców zryczałtowanymi (hipotetycznymi) kosztami zużycia energii elektrycznej.

Pytania

1. Czy obciążając najemców kosztem faktycznie zużytej energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej na podstawie wskazań podlicznika danego lokalu, Wnioskodawca Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego?

2. Czy obciążając najemców zryczałtowanym kosztem energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej, nie wynikającym ze wskazań podlicznika danego lokalu, ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00