Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2023-03-03

Informacje ważne dla klientów biur rachunkowych – marzec 2023 r.

Kalendarium wydarzeń marzec 2023 r. 

1 marca 2023 r.

Zmiany istotne dla zatrudniających i kwaterujących obywateli Ukrainy

Od 1 marca 2023 r. pomoc socjalna obejmująca zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, przysługująca obywatelom Ukrainy, udzielana jest nie dłużej niż przez 120 dni od dnia wjazdu do Polski. Po tym okresie mają oni ponosić częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, najpierw w wysokości 50% (od 1 marca 2023 r.), a następnie 75% tych kosztów (od 1 maja 2023 r.).

Po upływie 120 dni od wjazdu obywatela Ukrainy do Polski pomoc jest zapewniona w przypadku pokrycia z góry przez obywatela Ukrainy (posiadającego nr PESEL) 50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie.

Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy pomoc będzie zapewniona w przypadku pokrycia 75% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie.

Obowiązek poniesienia kosztów nie obejmuje:
- osób niepełnosprawnych oraz osób sprawujących nad nimi opiekę,
- osób, które ukończyły 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
- kobiet w ciąży,
- osób wychowujących dziecko do 12 miesiąca życia,
- osób samotnie sprawujących opiekę nad więcej niż dwojgiem dzieci,
- małoletnich oraz opiekunów tymczasowych małoletnich, którzy przybyli do Polski bez opiekuna faktycznego lub którzy byli umieszczeni w ukraińskiej pieczy zastępczej,
- innych znajdujących się w trudnej sytuacji uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy.

Ważne

Przedsiębiorcy kwaterujący obywateli Ukrainy powinni dostosować się do zmian zasad finansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia tych osób.

1 marca 2023 r.

Autozapis do PPK od marca

Pracodawca jest zobowiązany "zapisać" do programu osoby, dla których wcześniej - w związku z tym, że złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK - nie zawarł umowy o prowadzenie PPK, a więc zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, a następnie naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK. Za uczestników programu, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji, pracodawcy muszą wznowić wpłaty do PPK.

Pracodawcę obowiązuje następujący harmonogram działań:

  • do 28 lutego 2023 r. - pracodawca informuje osoby, które złożyły deklarację rezygnacji z oszczędzania w PPK, o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK począwszy od 1 kwietnia 2023 r. (28 lutego to także ostatni dzień obowiązywania złożonej wcześniej przez pracownika deklaracji o rezygnacji),
  • marzec 2023 r. - pracodawca nalicza i pobiera wpłaty do PPK, jeżeli pracownik ponownie nie złoży deklaracji o rezygnacji z PPK,
  • od 1 do 17 kwietnia 2023 r. - pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej.

Ważne

Jeżeli pracownik nie złoży rezygnacji z PPK w marcu 2023 r., to pracodawca będzie musiał zacząć naliczać i odprowadzać za niego składki do PPK. Klienci biur rachunkowych ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00