Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 10 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.8.2023.1.AW

Otrzymana przez Stowarzyszenie darowizna stanowiąca część dochodu Spółki, której Stowarzyszenie będzie jednym udziałowcem, będzie podlegała zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w sytuacji przeznaczenia jej na cele statutowe.

Otrzymana przez Stowarzyszenie darowizna stanowiąca część dochodu Spółki, której Stowarzyszenie będzie jednym udziałowcem, będzie podlegała zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w sytuacji przeznaczenia jej na cele statutowe. W zw. z tym Stowarzyszenie nie będzie zobowiązane do obliczenia i wpłacenia podatku. Wydatkowanie darowizn na objęcie udziałów w spółkach kapitałowych (prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Stowarzyszenia), dopłaty do takich spółek, udzielanie im pożyczek lub darowizn nie korzysta ze zwolnienia.

Interpretacja indywidualna

- stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 5 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy:

1. otrzymane przez Stowarzyszenie przysporzenia w formie darowizny stanowiące część dochodu Spółki, której Stowarzyszenie będzie jednym udziałowcem, będzie podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji, gdy przysporzenie to zostanie przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia;

2. Stowarzyszenie będzie zobowiązane do obliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, w sytuacji gdy osiągnięty dochód z tytułu darowizny przekazanej od Spółki, w której Stowarzyszenie jest jednym udziałowcem, przeznaczy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego, a (uprzednio) w dniu rejestracji złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie, iż jest podatnikiem, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 tej ustawy oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e, i 1f tej ustawy;

3. faktyczne wydatkowanie dochodów otrzymanych z darowizn Spółki na objęcie udziałów w spółkach kapitałowych, prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Stowarzyszenia, dopłaty do takich spółek, udzielanie im pożyczek lub darowizn (z poleceniem wydatkowania na cel wskazany w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT) lub ewentualnie inne formy finansowania działalności takich podmiotów, stanowić będzie wydatkowanie równowartości dochodów na cele statutowe Stowarzyszenia, podlegające zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (zwany dalej również "Stowarzyszeniem") jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Celami stowarzyszenia są: - promowanie oraz wspieranie niesienia pomocy potrzebującym, w szczególności cierpiącym prześladowania obywatelom świata, niezależnie od ich przynależności etnicznej i rasowej, poglądów politycznych, jak również pozycji społecznej, oraz osobom bezbronnym, ze szczególnym uwzględnieniem prześladowanych kobiet i dzieci, a także ofiar konfliktów zbrojnych, ubóstwa, katastrof naturalnych i prześladowań politycznych, - promowanie oraz wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin ekonomii, rozwoju przedsiębiorczości, medycyny i nauk humanistycznych, - promowanie organizowania i niesienia ponad barierami społecznymi, etnicznymi i politycznymi pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup osób lub podmiotów, które wyróżnia trudna sytuacja życiowa lub materialna, - wspieranie programowe oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych niosących pomoc, poprzez: - działalność humanitarną i prorozwojową, - działalność integracyjną i oświatową, - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, - programy stypendialne, - niesienie wsparcia rozwojowego, - pośredniczenie w kojarzeniu organizacji pomocowych przy realizacji konkretnych projektów pomocowych oraz w wymianie informacji, know-how oraz środków pomocowych, - wspieranie oraz promowanie świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej lub ich zlecanie na rzecz podmiotów trzecich, - partycypowanie w takiej działalności własnej bądź podmiotów trzecich lub finansowanie jej, w szczególności finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej oraz finansowanie zakupu sprzętu lub przyrządów optycznych dla osób niedowidzących oraz osób z innymi problemami ze wzrokiem, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, - wspieranie oraz promowanie wykonywania działalności leczniczej i rehabilitacyjnej lub ich zlecanie na rzecz podmiotów trzecich, - partycypowanie w takiej działalności własnej bądź podmiotów trzecich lub finansowanie jej, w szczególności finansowanie zakupu sprzętu lub przyrządów optycznych dla osób niedowidzących oraz osób z innymi problemami ze wzrokiem, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, - wspieranie oraz promowanie polskich klubów sportowych, w tym koszykarskich lub zlecanie podmiotom trzecim ich wspierania oraz promowania, - finansowanie polskich klubów sportowych, w tym przede wszystkim koszykarskich, w szczególności poprzez zakup sprzętu, wyposażenia sportowego oraz finansowania ich udziału w rozgrywkach krajowych i europejskich, - wspieranie oraz promowanie czołowych polskich klubów koszykarskich w trakcie występów w europejskich pucharach, takich jak np.: (…), - wspieranie oraz promowanie współpracy polskich klubów sportowych z organami administracji rządowej i samorządowej, - podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań mających na celu doprowadzenie do podjęcia współpracy polskich klubów sportowych z osobami fizycznymi oraz prawnymi, - wspieranie oraz promowanie meczów sportowych, w tym ligowych rozgrywek koszykarskich w Polsce, - popularyzacja sportu, w tym koszykówki wśród dzieci i młodzieży, - promowanie sportu jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży, - integracja środowiska sportowego, - prowadzenie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, - promowanie oraz wspieranie rozwoju e-usług oraz technologii ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00