Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.49.2023.1.JKU

Czy opisane w treści stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Roboty, które Spółka uznaje za roboty przemysłowe, spełniają definicję robota przemysłowego zawartą w treści przepisu art. 38eb ust. 3 ustawy CIT?

1. Czy opisane w treści stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Roboty, które Spółka uznaje za roboty przemysłowe, spełniają definicję robota przemysłowego zawartą w treści przepisu art. 38eb ust. 3 ustawy CIT? 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony w poszczególnych latach podatkowych 2022-2026 do odliczania od podstawy opodatkowania 50% kwoty dokonanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od Robotów nabytych zarówno przed jak i od 2022 r.?

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 24 stycznia 2023 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy:

- opisane w treści stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Roboty, które Spółka uznaje za roboty przemysłowe, spełniają definicję robota przemysłowego zawartą w treści przepisu art. 38eb ust. 3 ustawy CIT,

- Wnioskodawca będzie uprawniony w poszczególnych latach podatkowych 2022-2026 do odliczania od podstawy opodatkowania 50% kwoty dokonanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od Robotów nabytych zarówno przed jak i od 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest spółką produkcyjną, której przedmiot działalności skupia się na (…). Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: "Grupa) (…). Jednym z głównych celów Grupy jest (…).

Grupa stale się rozwija poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (prace B+R), które przekładają się na opracowywanie i wdrażanie nowych technologii oraz procesów produkcyjnych do poszczególnych zakładów produkcyjnych Grupy w Europie i na świecie.

W Polsce Grupa prowadzi swoją działalność produkcyjną poprzez zakład w X (dalej: "Zakład"), który jest (…).

Poza prowadzeniem prac B+R (…), jednym z głównych elementów rozwoju Grupy jest ciągłe ulepszanie parku maszynowego poszczególnych zakładów, dążące do zwiększenia wolumenu produkcji, poprawie bezpieczeństwa pracy oraz wdrażaniu rozwiązań bardziej zrównoważonych energetycznie. Wnioskodawca realizuje powyższe przesłanki poprzez wprowadzanie nowych elementów do ciągu produkcyjnego oraz coraz większe zrobotyzowanie procesu produkcji (…).

W związku z powyższym, w najbliższym czasie Wnioskodawca planuje przeprowadzenie inwestycji, które zwiększą poziom zrobotyzowania procesu produkcyjnego, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy oraz poprawi jakość świadczonej usługi produkcji (…). Wszystkie wydatki związane z robotyzacją zostały poniesienie oraz będą poniesione po 1 stycznia 2022 r.

Wnioskodawca zamierza przeprowadzić następujące inwestycje:

1.Nabycie zrobotyzowanego stanowiska do składowania odpadów.

W skład kompletnego zrobotyzowanego stanowiska do składowania odpadów będzie wchodzić:

-robot (…) (dalej: "Robot Y"),

-przyłącza (3) do istniejących przenośników grawitacyjnych do przenoszenia kostek złomu z pras do Robota Y.

Ponadto, wraz z nabyciem Robota Y Wnioskodawca nabędzie od dostawcy następujące usługi oraz dodatkowe elementy wyposażania/infrastruktury, niezbędne do uruchomienia Robota Y i wdrożenia go do procesu produkcyjnego Wnioskodawcy. Tym samym, wraz z Robotem Y, Wnioskodawca nabył usługę dostawy i montażu:

-trzech przenośników rolkowych z silnikami SEW do transportu palet - jeden na brudny złom, dwa na czysty złom,

-przenośnika łańcuchowego z silnikiem SEW do wymiany pustych palet,

-ogrodzenia ochronnego z zamkami bezpieczeństwa,

-nowej szafy elektrycznej, wyposażonej (…),

-wszystkie niezbędne korytka kablowe i kable,

-dodatkowego przenośnika grawitacyjnego dla niewymiarowych kostek,

-dostawa dwóch dodatkowych palet metalowych.

Dodatkowo, do zestawu uwzględnione zostanie przygotowanie oprogramowania i wizualizacji HMI wraz z dokumentacją elektryczną w formacie EPLAN. Całość zostanie zainstalowana oraz uruchomiona w 2023 r. w zakładzie w X.

Stanowisko do składowania złomu zostanie wyposażone w pełni zautomatyzowany/zrobotyzowany system składowania, tj. Robota Y.

Robot Y będzie miał za zadanie układać zbiorcze, uformowane w sześciany kostki złomu powstałego w trakcie procesu produkcji (…). Ramię robotyczne będzie zdolne do pracy w czterech niezależnych płaszczyznach. Całe stanowisko wyposażone będzie w trzy miejsca (prowadnice) do paletyzowania złomu, które stopniowo będą załadowywane przez ramię robotyczne Robot Y będzie w stanie operować kostkami o wadze do 30 kg o wymiarach 200-450 mm x 250-450 mm x 250-400 mm oraz układać je na palecie o wymiarach 1,0 x 1,2 m, wysokość 1,2 m. Robot Y będzie ponadto miał możliwość projektowania systemu ułożenia ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00