Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.49.2023.1.JKU

1. Czy opisane w treści stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Roboty, które Spółka uznaje za roboty przemysłowe, spełniają definicję robota przemysłowego zawartą w treści przepisu art. 38eb ust. 3 ustawy CIT? 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony w poszczególnych latach podatkowych 2022-2026 do odliczania od podstawy opodatkowania 50% kwoty dokonanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od Robotów nabytych zarówno przed jak i od 2022 r.?

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 24 stycznia 2023 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy:

- opisane w treści stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Roboty, które Spółka uznaje za roboty przemysłowe, spełniają definicję robota przemysłowego zawartą w treści przepisu art. 38eb ust. 3 ustawy CIT,

- Wnioskodawca będzie uprawniony w poszczególnych latach podatkowych 2022-2026 do odliczania od podstawy opodatkowania 50% kwoty dokonanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od Robotów nabytych zarówno przed jak i od 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest spółką produkcyjną, której przedmiot działalności skupia się na (…). Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: „Grupa) (…). Jednym z głównych celów Grupy jest (…).

Grupa stale się rozwija poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (prace B+R), które przekładają się na opracowywanie i wdrażanie nowych technologii oraz procesów produkcyjnych do poszczególnych zakładów produkcyjnych Grupy w Europie i na świecie.

W Polsce Grupa prowadzi swoją działalność produkcyjną poprzez zakład w X (dalej: „Zakład”), który jest (…).

Poza prowadzeniem prac B+R (…), jednym z głównych elementów rozwoju Grupy jest ciągłe ulepszanie parku maszynowego poszczególnych zakładów, dążące do zwiększenia wolumenu produkcji, poprawie bezpieczeństwa pracy oraz wdrażaniu rozwiązań bardziej zrównoważonych energetycznie. Wnioskodawca realizuje powyższe przesłanki poprzez wprowadzanie nowych elementów do ciągu produkcyjnego oraz coraz większe zrobotyzowanie procesu produkcji (…).

W związku z powyższym, w najbliższym czasie Wnioskodawca planuje przeprowadzenie inwestycji, które zwiększą poziom zrobotyzowania procesu produkcyjnego, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy oraz poprawi jakość świadczonej usługi produkcji (…). Wszystkie wydatki związane z robotyzacją zostały poniesienie oraz będą poniesione po 1 stycznia 2022 r.

Wnioskodawca zamierza przeprowadzić następujące inwestycje:

1.Nabycie zrobotyzowanego stanowiska do składowania odpadów.

W skład kompletnego zrobotyzowanego stanowiska do składowania odpadów będzie wchodzić:

-robot (…) (dalej: „Robot Y”),

-przyłącza (3) do istniejących przenośników grawitacyjnych do przenoszenia kostek złomu z pras do Robota Y.

Ponadto, wraz z nabyciem Robota Y Wnioskodawca nabędzie od dostawcy następujące usługi oraz dodatkowe elementy wyposażania/infrastruktury, niezbędne do uruchomienia Robota Y i wdrożenia go do procesu produkcyjnego Wnioskodawcy. Tym samym, wraz z Robotem Y, Wnioskodawca nabył usługę dostawy i montażu:

-trzech przenośników rolkowych z silnikami SEW do transportu palet - jeden na brudny złom, dwa na czysty złom,

-przenośnika łańcuchowego z silnikiem SEW do wymiany pustych palet,

-ogrodzenia ochronnego z zamkami bezpieczeństwa,

-nowej szafy elektrycznej, wyposażonej (…),

-wszystkie niezbędne korytka kablowe i kable,

-dodatkowego przenośnika grawitacyjnego dla niewymiarowych kostek,

-dostawa dwóch dodatkowych palet metalowych.

Dodatkowo, do zestawu uwzględnione zostanie przygotowanie oprogramowania i wizualizacji HMI wraz z dokumentacją elektryczną w formacie EPLAN. Całość zostanie zainstalowana oraz uruchomiona w 2023 r. w zakładzie w X.

Stanowisko do składowania złomu zostanie wyposażone w pełni zautomatyzowany/zrobotyzowany system składowania, tj. Robota Y.

Robot Y będzie miał za zadanie układać zbiorcze, uformowane w sześciany kostki złomu powstałego w trakcie procesu produkcji (…). Ramię robotyczne będzie zdolne do pracy w czterech niezależnych płaszczyznach. Całe stanowisko wyposażone będzie w trzy miejsca (prowadnice) do paletyzowania złomu, które stopniowo będą załadowywane przez ramię robotyczne Robot Y będzie w stanie operować kostkami o wadze do 30 kg o wymiarach 200-450 mm x 250-450 mm x 250-400 mm oraz układać je na palecie o wymiarach 1,0 x 1,2 m, wysokość 1,2 m. Robot Y będzie ponadto miał możliwość projektowania systemu ułożenia kartonów zbiorczych na palecie.

Podsumowując, Wnioskodawca zamierza ponieść koszt nabycia fabrycznie nowego Robota Y wraz z odpowiednimi oprzyrządowaniem oraz dostarczeniem i montażem.

Ponadto, Spółka poczyniła podobne inwestycje również w poprzednich latach podatkowych, tj. przed 2022 r. W chwili obecnej Wnioskodawca posiada następujące maszyny i urządzenia, które uważane są za roboty przemysłowe:

1.Paletyzery

Spółka posiada dwa w pełni zautomatyzowane i zrobotyzowane systemy paletyzujące (dalej: „Paletyzery”)

Spółka wprowadziła nowe Paletyzery do ewidencji środków trwałych odpowiednio:

-31 sierpnia 2002 r. (dalej: „Paletyzer 1”).

-1 sierpnia 2019 r. (dalej: „Paletyzer 2”).

Paletyzer 1 od 2002 r. był wielokrotnie modernizowany, dzięki czemu mógł sprostać rosnącym wymaganiom coraz nowocześniejszemu procesowi produkcyjnemu. Ostatnia modernizacja miała miejsce w 2017 r.

Paletyzer 2 również był modernizowany od czasu jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych.

Standardowa roczna stawka amortyzacji tych maszyny wynosi 14%.

Paletyzery służą do układania wytworzonych w procesie produkcyjnym Wnioskodawcy (…). Są w pełni automatyczne i operują w co najmniej trzech płaszczyznach (osiach).

(…) transportowane są do Paletyzerów za pomocą systemu przenośników taśmowych. Dany paletyzer formuje palety wielowarstwowe składające się z palety, przekładek i ramki. Gotowa, uformowana paleta wiązana jest przy pomocy taśmownicy i transportowana do magazynu wyrobu gotowego poprzez system przenośników łańcuchowych.

Paletyzery są urządzeniami stacjonarnymi, posiadającymi zdolności podnoszenia i przemieszczania przedmiotów (…).

Paletyzery zbudowane są z elementów konstrukcyjnych, systemów sterowania, systemów napędowych, instalacji pneumatycznej, przenośników rolkowych i łańcuchowych oraz systemów bezpieczeństwa.

Paletyzery są monitorowane za pomocą czujników, które pozwalają na formowanie kolejnych palet wytworzonych w Zakładzie (…).

Wnioskodawca będzie posługiwał się sformułowaniem „Roboty”, które będzie używane zbiorczo do określenia Robota Y i Paletyzerów.

Spółka aktualnie dokonuje i przez następne lata podatkowe będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych według właściwych stawek amortyzacji przewidzianych przepisami prawa ww. Robotów. Wnioskodawca rozpoczął amortyzację Paletyzerów zgodnie z przepisami prawa, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia środków trwałych do ewidencji. W zakresie Robota Y Spółka postąpi w tożsamy sposób.

Wszystkie z powyżej opisanych robotów/urządzeń:

- są połączone cyfrowo, wysyłają i przetwarzają dane za pomocą wbudowanych sterowników PLC (Programable logic controler), jak również z wewnętrzną siecią Ethernet,

- są połączone z systemem teleinformatycznym, który jest systemem teleinformatycznym wspomagającym (usprawniającym) produkcję i zachodzące procesy produkcyjne poprzez zbieranie i archiwizowanie informacji z poszczególnych maszyn/urządzeń w zakresie ich aktualnego statusu (parametry procesu produkcyjnego). Za jego pomocą można kontrolować aktualny status urządzenia (np. zaobserwować przerwę). Dzięki systemowi można uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować w czasie rzeczywistym na nieprawidłowości pojawiające się w trakcie procesu produkcyjnego. Pozyskane dane z procesu produkcyjnego umożliwiają analizę kluczowych wskaźników efektywności produkcji i pozwalają uzyskać rzeczywisty obraz wykorzystania zdolności produkcyjnych zakładu, jak również na bieżąco reagować na zaistniałe przestoje oraz nieplanowane zdarzenia,

- są monitorowane za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,

- są zintegrowane z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika, w taki sposób, że każdy z robotów posiadanych przez Spółkę wykonuje pewną określoną czynność w cyklu produkcyjnym danego wyrobu (kolejną czynność zazwyczaj wykonuje kolejna maszyna).

Wnioskodawca potwierdza, że:

-Nabyty Robot Y będzie fabrycznie nowy.

-Nabyte w przeszłości urządzenia, tj. Paletyzery były fabrycznie nowe.

-Nie prowadzi działalności na terenie specjalne strefy ekonomicznej.

-Nie prowadzi działalności w oparciu o decyzję o wsparciu.

-Przychody z przerobu (…) kwalifikowane są jako przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

-Koszty poniesione przez Wnioskodawcę na zakup Paletyzerów nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie. Koszty te nie zostały również dotychczas w jakikolwiek sposób odliczone przez Spółkę od podstawy opodatkowania.

-Koszt poniesiony przez Wnioskodawcę na zakup Robota Y nie zostanie Spółce zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Pytania

1.Czy opisane w treści stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Roboty, które Spółka uznaje za roboty przemysłowe, spełniają definicję robota przemysłowego zawartą w treści przepisu art. 38eb ust. 3 ustawy CIT?

2.Czy Wnioskodawca będzie uprawniony w poszczególnych latach podatkowych 2022-2026 do odliczania od podstawy opodatkowania 50% kwoty dokonanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od Robotów nabytych zarówno przed jak i od 2022 r.?

Państwa stanowisko w sprawie

1. Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w treści stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Roboty, które Spółka uznaje za roboty przemysłowe, spełniają definicję robota przemysłowego zawartą w treści przepisu art. 38eb ust. 3 ustawy CIT.

2. Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony w poszczególnych latach podatkowych 2022-2026 do odliczania od podstawy opodatkowania 50% kwoty dokonanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od Robotów nabytych zarówno przed jak i od 2022 r.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy CIT, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 38eb ust. 2 pkt 1-4 ustawy CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1) koszty nabycia fabrycznie nowych:

a) robotów przemysłowych,

b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e) urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Natomiast, zgodnie z art. 38eb ust. 3 ustawy CIT - przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją planowania lub projektowania produktów;

3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1) jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2) pozycjonery jedno- i wieloosiowe:

3) tory jezdne;

4) słupowysięgniki;

5) obrotniki;

6) nastawniki;

7) stacje czyszczące;

8) stacje automatycznego ładowania;

9) stacje załadowcze lub odbiorcze;

10) złącza kolizyjne:

11) efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a) nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji, depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów.

b) obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek. wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Ad 1.

Zgodnie z art. 38eb ust. 3 ustawy CIT, przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Dokonując analizy powyższej, ustawowej definicji należy wskazać, że składa się ona z dwóch części. W pierwszej z nich, ustawodawca przedstawił cechy, które sam w sobie powinien spełnić robot przemysłowy. Natomiast w drugiej części, wypunktowane zostały dodatkowe, sprecyzowane warunki, które kwalifikują dane urządzenie do skorzystania z ulgi na robotyzacje.

Tym samym, zgodnie z powyższym tokiem rozumienia, należy wskazać, że za robota przemysłowego uważany jest automatycznie sterowalna, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych.

Analizując literalnie powyższą definicję należy jednoznacznie stwierdzić, że Roboty przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego mieszczą się w niej. Wszystkie z opisanych urządzeń:

a) są automatycznie sterowalne, programowalne i wielozadaniowe - przez programowalność należy rozumieć, np. zgodnie z normą ISO 8373:2021, iż urządzenie/robot jest zaprojektowane w taki sposób, że funkcję czy też jego ruchy mogą zostać zmienione bez dokonywania w danym urządzeniu fizycznych zmian. Wszystkie Roboty w posiadaniu Wnioskodawcy są/będą sterowane za pomocą sterowników PLC i/lub innych systemów informatycznych, dzięki którym możliwe jest programowanie określonych zadań, bez konieczności ingerowania w ich fizycznej strukturze. Wielozadaniowość natomiast należy rozumieć w taki sposób, iż dane urządzenie posiada zdolność do wykonywania kilku zadań jednocześnie. Za internetowym słownikiem języka polskiego PWN „wielozadaniowy” oznacza: „mogący spełniać wiele zadań”, natomiast w informatyce: „dający możliwość wykonania jednocześnie wielu zadań”, Tym samym, w odniesieniu do Robotów należy stwierdzić, iż ich właściwości pozwalają na możliwość jednoczesnej obsługi wielu zadań np.: w zakresie podnoszenia wyrobów, przenoszenia, obracaniu i komunikacji z systemem do zarządzania pracą;

b) są stacjonarne lub mobilne - wszystkie Roboty przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego są stacjonarne;

c) posiadają co najmniej 3 stopnie swobody poruszania - Paletyzery posiadają zdolności podnoszenia i przemieszczania przedmiotów oraz pracy nimi w co najmniej 3 osiach swobody. Robot Y natomiast będzie posiadał co najmniej 4 stopnie swobody;

d) posiadają zdolności manipulacyjne bądź lokomocyjne - wszystkie Roboty posiadają zdolność podnoszenia, przesuwania, obracania i przemieszczania przedmiotów;

e) używane są dla zastosowań przemysłowych - Roboty Wnioskodawcy służą do produkcji (…), zgodnie z następującymi kodami PKD:

-25.91 Z - Produkcja pojemników metalowych,

-25.92 Z - Produkcja opakowań z metali.

W przepisach dotyczących ulgi na robotyzację, jak i w pozostałych przepisach ustawy CIT nie zdefiniowano wyrażenia „dla zastosowań przemysłowych”. Odnosząc to wyrażenie do rozumienia słownika internetowego PWN „przemysł” został zdefiniowany jako: „produkcja materialna polegająca na wydobywaniu z ziemi bogactw naturalnych i wytwarzaniu produktów w sposób masowy przy użyciu urządzeń mechanicznych”. Sięgając natomiast do definicji zawartej w Encyklopedii PWN, w której „przemysł” zdefiniowano: „ekonomiczny dział nierolniczej produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra zaspokajające potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych rozmiarach, przy zastosowaniu podziału pracy i przy użyciu maszyn (do przemysłu nie zalicza się rzemiosła i budownictwa)”. Tym samym, mając na uwadze powyżej wskazane definicje językowe, należy stwierdzić, że Roboty Wnioskodawcy są używane dla zastosowań przemysłowych.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz opisem działania Robota Y (wraz z oprzyrządowaniem) - zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa maszyna spełnia definicję robota przemysłowego, definicję maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nim związanych oraz maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotem przemysłowym, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, o których mowa w art. 38eb ust. 3 i 4 ustawy o CIT, co zostało wykazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

To samo tyczy się pozostałych, posiadanych w Spółce Robotów (tj. Paletyzerów), nabytych przed 2022 r., których amortyzacja będzie trwała do 2026 roku włącznie.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie powinno być wątpliwości w zakresie spełnienia przez wszystkie Roboty pierwszej części definicji robota przemysłowego, która została wskazana w art. 38eb ust. 3 ustawy CIT.

Podkreśleniu wymaga fakt, iż wszystkie ze wskazanych Robotów są automatycznie sterowane, programowalne, uniwersalne, przeznaczone do automatyzacji procesów przemysłowych. Posiadają ramiona robotyczne/manipulatory, które są w stanie operować w co najmniej trzech stopniach swobody, posiadają odpowiednie właściwości manipulacyjne bądź posiadają zdolności lokomocyjne.

Tym samym, w opinii Spółki, charakterystyka posiadanych przez nią środków trwałych odpowiada definicji robota przemysłowego z art. 38eb ust. 3 ustawy CIT, w związku czym należy stwierdzić, że maszyny określane przez Wnioskodawcę jako roboty przemysłowe (Roboty) wypełniają powyższe warunki.

Jednocześnie, należy wskazać, że zgodnie z drugą częścią analizowanej definicji, aby daną maszynę uznać za robota przemysłowego musi ona spełnić 4 dodatkowe przesłanki:

1. wymieniać dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,

2. być połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,

3. być monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,

4. być zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

W tym zakresie, Spółka wskazuje, że zgodnie z przedstawionym przez nią w treści niniejszego wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego maszyny do niej należące:

- są połączone cyfrowo, wysyłają i przetwarzają dane za pomocą wbudowanych systemów PLC (Programable logie controler), jak również z wewnętrzną siecią Ethernet,

- są połączone z systemem teleinformatycznym, który jest systemem teleinformatycznym wspomagającym (usprawniającym) produkcję i zachodzące procesy produkcyjne poprzez zbieranie i archiwizowanie informacji z poszczególnych maszyn/urządzeń w zakresie ich aktualnego statusu (parametry procesu produkcyjnego). Za jego pomocą można kontrolować aktualny status urządzenia (np. zaobserwować przerwę). Dzięki systemowi można uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować w czasie rzeczywistym na nieprawidłowości pojawiające się w trakcie procesu produkcyjnego. Pozyskane dane z procesu produkcyjnego umożliwiają analizę kluczowych wskaźników efektywności produkcji i pozwalają uzyskać rzeczywisty obraz wykorzystania zdolności produkcyjnych zakładu, jak również na bieżąco reagować na zaistniałe przestoje oraz nieplanowane zdarzenia,

- są monitorowane za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,

- są zintegrowane z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika, w taki sposób, że każdy z robotów posiadanych przez Spółkę wykonuje pewną określoną czynność w cyklu produkcyjnym danego wyrobu (kolejną czynność zazwyczaj wykonuje kolejna maszyna).

Przesłanka 1

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe okoliczności świadczą o tym, iż wszystkie maszyny, które zostały przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego określane przez Spółkę jako Roboty wypełniają tę przesłankę.

Każde z analizowanych urządzeń jest połączone cyfrowo pomiędzy sobą (wszystkie sterowniki PLC są spięte w jedną sieć) jak również są podłączone do systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi linii produkcyjnych, który służy w szczególności do monitorowania i kontrolowania w czasie rzeczywistym stanu produkcji, maszyn i urządzeń (tzw. wizualizacji linii).

Przesłanka 2

W zakresie tej przesłanki należy wskazać, że w treści przepisu art. 38eb ust. 3 pkt 2 ustawy CIT, wskazano, że robot przemysłowy ma być połączony z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż aby dane urządzenie w zakresie tej przesłanki, było rozumiane jako robot przemysłowe, to:

a) musi być ono połączone z systemami teleinformatycznymi (brak sprecyzowania o jakie dokładnie systemy chodzi),

b) systemy te usprawniają procesy produkcyjne podatnika (nie zostało wskazane w jaki sposób, albo w jakim stopniu mają ten proces usprawniać).

System zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów zostały wymienione w treści omawianego przepisu wyłącznie jako przykłady systemów usprawniających procesy produkcyjne podatnika o czym wprost świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Tym samym, należy uznać, stosując literalną wykładnie językową, iż katalog ten jest otwarty, o ile systemy usprawniają procesy produkcyjne podatnika.

Przekładając powyższe na analizowaną sytuację, należy z całą pewnością stwierdzić, że system zainstalowany w zakładzie Spółki jest systemem teleinformatycznym oraz, że usprawnia procesy produkcyjne zachodzące w tym Zakładzie. Funkcjonujący w Spółce system zbiera informacje od poszczególnych maszyn/urządzeń (linii produkcyjnych) w czasie rzeczywistym, w zakresie ich aktualnego statusu. W szczególności monitoruje przepustowość produkcji, stan wykonania produkcji, odpadowość oraz kontroluje ich parametry (np. temperaturę) czy też status - przerwa w pracy (np. zmiana farby/lakiery w maszynie). Dzięki temu, pozyskiwane w czasie rzeczywistym dane umożliwiają analizę kluczowych wskaźników efektywności produkcji i pozwalają uzyskać rzeczywisty obraz wykorzystania zdolności produkcyjnych Zakładu, a tym samym umożliwiają podejmowanie określonych decyzji, które mogą ten proces usprawnić.

Ponadto, Spółka jest w trakcie wdrażania systemu Z, który pozwoli na jeszcze dokładniejsze monitorowanie procesów zachodzących na liniach produkcyjnych Wnioskodawcy, m.in. w zakresie zbierania danych w czasie rzeczywistym oraz prowadzenia obliczeń i symulacji, w celu osiągania jak największej wydajności produkcji.

Podsumowując, z uwagi na fakt, iż działający w zakładzie Spółki system teleinformatyczny:

-zbiera i przetwarza dane od poszczególnych maszyn/urządzeń/robotów z poszczególnych linii produkcyjnych,

-przekazuje informacje, które realnie wpływają na usprawnienie procesu produkcyjnego Spółki,

to zdaniem Wnioskodawcy, przesłankę nr 2, również należy uznać za spełnioną.

Przesłanka 3

Spółka wskazuje, że maszyny określane przez nią jako Roboty są i będą monitorowane za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń.

Roboty są monitorowane za pomocą czujników, które pozwalają na formowanie kolejnych palet wytworzonych w zakładzie Wnioskodawcy (…). Bez tych czujników Roboty nie byłyby w stanie samodzielnie pracować oraz na bieżąco monitorować kompletność założonego zadania. Urządzenia są i będą monitorowane również za pomocą kamer.

Tym samym, należy uznać przesłankę nr 3 za spełnioną.

Przesłanka 4

W celu uznania tej przesłanki za spełnioną należy jednoznacznie stwierdzić, iż dany robot przemysłowy jest zintegrowany z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Dokładna analiza językowa użytych w tekście aktu prawnego sformułowań powinna zostać również oparta o ich znaczenie encyklopedyczne (jeśli nie zostały zdefiniowane w akcie prawnym, z którego wywodzi się dana norma prawna). Tym samym, termin „zintegrowany” oznacza „połączony w całość lub będący częścią całości” (za internetowym słownikiem języka polskiego PWN). Z kolei przez „produkcyjny proces” należy rozumieć „część procesu produkcji, składająca się z działań wykonywanych w zakładzie przemysłowym w celu wytworzenia (z materiałów, półwyrobów, części maszyn i ich zespołów) gotowych wyrobów” (źródło: internetowa Encyklopedia PWN).

Tym samym, robot przemysłowy musi stanowić element infrastruktury produkcyjnej, który uczestniczy w szeregu czynności czy też procesów (jest jednym z elementów większej, spójnej całości), które są powtarzalne i stanowią jedną, kompletną całość. A contrario, nie może stanowić odosobnionego elementu/urządzenia, która nie ma jednoznacznego połączenia z toczącym się cyklem produkcyjnym. Ponadto, robot powinien wykonywać pewną (określoną) część procesu produkcji rozumianego jako całość składającą się z działań wykonywanych w zakładzie produkcyjnym w celu wytworzenia (z materiałów, półwyrobów, części maszyn i ich zespołów) gotowych wyrobów (…), które są konieczne dla tego procesu produkcji i współzależne od działań wykonywanych przez inne maszyny biorące w nim udział. Obrazowo, bez udziału robota niemożliwe byłoby kontynuowanie procesu produkcji przez kolejną maszynę lub pracownika - np. bez robota służącego do paletyzacji (…), nie byłoby możliwości ich magazynowania, bez robota służącego do paletyzacji złomu, nie byłoby możliwości odpowiedniego zarządzania gospodarką odpadową, która jest nieodłącznym element każdego procesu produkcyjnego (co w efekcie uniemożliwiłoby kontynuowanie produkcji na jakiś czas).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Roboty, o których mowa w treści stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego niewątpliwie pełnią pewną swoistą funkcję w cyklu produkcyjnym zachodzącym w zakładzie Wnioskodawcy. Każdy z przedstawiony przez Wnioskodawcę Robotów jest odpowiedzialny za ściśle określony element ciągu produkcyjnego, bez którego nie byłoby możliwości przeprowadzenia go od A do Z, tj. od momentu pobrania aluminium (surowca) z rolki, aż do umiejscowienia kompletnej palety w magazynie wyrobów gotowych. Proces produkcyjny w zakładzie Spółki jest ściśle określony, a każdy kolejny etap produkcji jest zaplanowany oraz powtarzalny i niemożliwy do wykonania bez udziału poprzedzających go etapów tejże produkcji, za który odpowiadają określone maszyny i urządzenia, w tym również Roboty.

Mając na uwadze powyższe, należy jednoznacznie stwierdzić, że poszczególne Roboty opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym są integralne z procesem produkcyjnym Spółki, a usunięcie któregoś z nich doprowadziłoby do konieczności wstrzymania produkcji (albo na konkretnej linii produkcyjnej, albo nawet i całego Zakładu) lub też do istotnej zmiany cyklu produkcyjnego Wnioskodawcy.

Tym samym, przesłankę nr 4 należy uznać za wypełnioną.

Spółka pragnie wskazać, że podobne stanowisko zostało zaprezentowane oraz uznane za prawidłowe w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „DKIS”):

-sygn. 0111-KDIB1-2.4010.9.2022.1.AW,

-sygn. 0111-KDIB1-2.4010.318.2022.2.DP,

-sygn. 0111-KDIB2-1.4010.415.2022.2.AR.

Konkludując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż środki trwałe określane przez Spółkę jako Roboty stanowią roboty przemysłowe w rozumieniu art. 38eb ust. 3 ustawy CIT. Świadczy o tym wypełnienie wszystkich ustawowych przesłanek zawartych ww. przepisie, co też zostało udowodnione powyżej.

Ad. 2.

Spółka dokonuje obecnie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które spełniają, zdaniem Wnioskodawcy, definicję robota przemysłowego, o którym mowa w art. 38eb ust. 1 ustawy CIT.

W myśl art. 38eb ust. 1 ustawy CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy CIT, za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych. Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, iż każdy z nabytych przed 2022 r. Robotów był fabrycznie nowy oraz stanowią roboty przemysłowe.

Natomiast przepis art. 38eb ust. 5 ustawy CIT, stanowi, iż odliczenie, o którym mowa w ust. 1 (tj. ulga na robotyzację), ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Zgodnie z ww. przepisami, aby odliczyć dany wydatek od dochodu z innych źródeł przychodu w ramach nowowprowadzonej ulgi na robotyzację, konieczne jest, aby dany wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu, został poniesiony na robotyzację oraz został poniesiony w terminie od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpocznie się w 2026 r.

W chwili obecnej Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od nabytych przed rokiem 2022 Robotów, tj. Paletyzerów. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy CIT, kosztem uzyskania przychodów są także odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m.

Wnioskodawca wskazuje, że z treści przepisów dotyczących ulgi na robotyzację, nie wynika, aby istniały w tym zakresie dodatkowe ograniczenia poza tymi wskazanymi wyżej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zgodnie z przyjętą w zakresie prawa podatkowego zasadą, iż w pierwszej kolejności należy dokonywać wykładni literalnej przepisów – w uchwale z dnia 20 maja 2002 r. OPK 20/02 NSA stwierdził, iż zgodnie z ukształtowanym poglądem doktryny i stanowiskiem judykatury wykładnia gramatyczna jest podstawowym i stosowanym w pierwszej kolejności rodzajem wykładni.

Tym samym, z uwagi na literalne brzmienie ww. przepisu, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że odpisy amortyzacyjne od Robotów, których dokona w okresie od 1 stycznia 2022 r. do końca 2026 r., Spółka będzie mogła odliczać w poszczególnych latach podatkowych 2022- 2026 od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 38eb ust. 1 ustawy CIT. Bez wpływu na powyższe pozostaje fakt, że Spółka nabyła niektóre Roboty przed rokiem 2022 r. (tj. rokiem, w którym przedmiotowa ulga została wprowadzone). Kluczowe w tej sytuacji jest, to, że Spółka ponosi i będzie ponosić koszty związane z zakupem Robotów poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne w okresie od 1 stycznia do końca 2026 r., jak również to, iż spełniają one pozostałe przesłanki wskazane w art. 38eb ustawy CIT.

Podobne stanowisko zostało przedstawione m in. w następujących interpretacjach indywidualnych DKIS:

-sygn. 0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW,

-sygn. 0111-KDIB1-1.4010.212.2022.4.BK.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne od Robotów, których Spółka dokonywała począwszy od 1 stycznia 2022 r. i których dokona do końca 2026 r., będzie mogła w 50% odliczyć od podstawy opodatkowania odpowiednio w zeznaniach rocznych składanych za kolejne lata podatkowe 2022-2026, niezależnie od momentu nabycia tychże robotów przemysłowych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., wprowadzono przepisy mające zdynamizować rozwój gospodarczy kraju poprzez system ulg podatkowych. Należy do nich m.in. tzw. „ulga na robotyzację” mającą na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej i wsparcie transformacji cyfrowej. Ulga polega na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie może przekroczyć 50% wysokości kosztów. Ulga została wprowadzona na 5 lat i obejmuje wydatki, które będą poniesione na robotyzację w latach 2022-2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022. W podatku dochodowym od osób prawnych odliczenie ma zastosowanie do kosztów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Regulację dotyczącą tej ulgi zawiera dodany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „updop”) art. 38eb, który w ust. 1 stanowi, że:

Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 38eb ust. 2 updop:

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1)koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)robotów przemysłowych,

b)maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

W świetle art. 38eb ust. 3 updop:

Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Stosownie do art. 38eb ust. 5 updop:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Zgodnie z art. 38eb ust. 8 updop,

W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-7 do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację stosuje się odpowiednio przepisy art. 18d ust. 3k, 5, 5a, 6, ust. 8 zdanie pierwsze i drugie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy opisane w treści stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego środki trwałe, które Spółka uznaje za roboty przemysłowe, spełniają definicję robota przemysłowego zawartą w treści przepisu art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT.

Mając na względzie powyższe przepisy oraz przedstawione we wniosku okoliczności sprawy stwierdzić należy, że opisane we wniosku Roboty jako spełniające warunki określone w art. 38eb ust. 3 updop, mogą zostać uznane za roboty przemysłowe, o których mowa w tym przepisie.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1 uznano za prawidłowe.

Kolejną wątpliwością Wnioskodawcy jest kwestia ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony w poszczególnych latach podatkowych 2022-2026 do odliczania od podstawy opodatkowania 50% kwoty dokonanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od Robotów nabytych zarówno przed jak i od 2022 r.

Odnosząc się do powyższej wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 updop:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 15 ust. 6 updop:

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

W myśl art. 16a ust. 1 updop,

Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W myśl art. 16f ust. 1 updop,

Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że przepis art. 38eb ust. 1 updop pozwala na ponadnormatywne odliczenie maksymalnie 50% odpisów amortyzacyjnych, w momencie gdy stają się one kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu updop. Ponadnormatywne odliczenie przysługuje tylko w odniesieniu do tych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu w trakcie obowiązywania ulgi.

Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Możliwość skorzystania z tej ulgi należy wiązać z momentem, w którym odpis amortyzacyjny uznawany jest za koszt podatkowy, a nie z momentem wprowadzenia składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym ww. ulga dotyczy odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

Zatem, w przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Paletyzatorów przed 2022 r., jak i Robota Y, którego Spółka zamierza nabyć i wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r., które stanowiły/będą stanowić fabrycznie nowe aktywa, spełniające warunki określone w art. 38eb updop, w sytuacji osiągania przez Wnioskodawcę dochodów z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych – odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tych składników dokonane w latach 2022-2026 będą podlegały rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Tym samym, zgodzić się należy ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym będzie on uprawniony w poszczególnych latach podatkowych 2022-2026 do odliczania od podstawy opodatkowania 50% kwoty dokonanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od Robotów nabytych zarówno przed jak i od 2022 r.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2 uznano za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, zatem nie są one wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00