Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna
na dzień 22-09-2023
Porada aktualna
na dzień 22-09-2023
Data publikacji: 2023-04-20

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty VAT u pożyczkodawcy, który wybrał opodatkowanie VAT świadczonych usług

PROBLEM

Spółka (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela pożyczek pieniężnych innym firmom (polskim podatnikom VAT). Pożyczki są udzielane odpłatnie za należnym oprocentowaniem (stałym lub zmiennym) na czas oznaczony (na kilka miesięcy lub kilka lat), przy czym dokonywane przez pożyczkobiorców wpłaty zaliczane są w pierwszej kolejności na rzecz kapitału, a dopiero później na odsetki (co oznacza, że płatność należnych odsetek następuje na koniec okresu finansowania, tj. po zwrocie całego kapitału).

Obecnie do tych usług spółka stosuje zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, a obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych usług rozpoznaje kasowo w dacie otrzymania odsetek stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e w zw. ust. 6  ustawy o VAT. 

Spółka rozważa rezygnację ze zwolnienia podatkowego dla świadczenia usług pożyczek (wybór tzw. opcji opodatkowania usług pośrednictwa finansowego). Po dokonaniu tej rezygnacji świadczyłaby jedynie usługi (udzielania pożyczek) opodatkowane VAT. 

Czy w przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 22 ustawy o VAT moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT należy wyznaczać zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy o VAT, tj. z chwilą otrzymania zapłaty za usługę pożyczki w postaci należnych odsetek, czy też w oparciu o zasady ogólne?

RADA

W przypadku rezygnacji ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy od świadczonych usług pożyczek będzie powstawał na zasadach ogólnych.

Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego zapisany w art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy o VAT ma zastosowanie wyłącznie do usług finansowych, których świadczenie jest zwolnione od podatku VAT m.in. na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

Usługa udzielania oprocentowanej pożyczki stanowi czynność mieszczącą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług (zob. art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Usługa udzielania pożyczek jako usługa zwolniona z VAT

Usługi udzielania pożyczek są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, który stanowi, że:

(…) zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Podatnik świadczący ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00