Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 27-09-2023
Artykuł aktualny
na dzień 27-09-2023
Data publikacji: 2023-04-16

Uzyskany przez gminę dochód nie dowodzi prowadzenia działalności gospodarczej

Potencjalna możliwość osiągnięcia przez gminę dochodów nie świadczy o tym, że gmina prowadzi działalność o charakterze zarobkowym, tym samym nie stanowi przesłanki do uznania, że gmina prowadzi działalność gospodarczą. O zarobkowym charakterze przesądza fakt, że prowadzona działalność nastawiona jest na osiąganie zysków, nawet jeśli nie zawsze będzie dochodowa.

Rozstrzygnięcie kwestii, czy uzyskany dochód z prowadzonej przez gminę działalności (np. wodno-kanalizacyjnej) faktycznie świadczy o prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej, przekłada się bezpośrednio na to, czy budowle i budynki wchodzące w skład infrastruktury, służące do wykonywania zadań w ramach danej działalności, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.).

Z ORZECZNICTWA

Zarobkowy charakter działalności oznacza, że zamiarem (celem) podjęcia działalności gospodarczej jest osiągnięcie ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00