Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 16-07-2024
Data publikacji: 2023-05-10

Rozliczenia kosztów związanych z pracą zdalną – pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Pracodawca jest zobligowany do dofinansowania określonych kosztów organizowania i wykonywania pracy zdalnej, dotyczących m.in. szkoleń, energii elektrycznej, Internetu, serwisowania narzędzi pracy. Kodeksowe regulacje przewidują ponadto pokrywanie przez podmiot zatrudniający wydatków, które zostały wskazane w dokumentach wewnątrzzakładowych jako związane ze zdalnym realizowaniem zadań służbowych.

Niezmiernie istotne jest, aby świadczenia, o których mowa, ustalać z uwzględnieniem cen/stawek rynkowych, czyli by ich przede wszystkim nie zawyżać. W przeciwnym razie może wystąpić konieczność ich opodatkowywania oraz ozusowywania. 

Obligatoryjne i dobrowolne pokrywanie kosztów pracy zdalnej

W kwestii kosztów związanych z pracą na odległość należy podkreślić, iż część z nich musi być finansowana przez zakłady pracy, albowiem tak nakazują przepisy Kodeksu pracy. Inne wydatki powinny zaś być pokrywane przez pracodawców tylko wtedy, gdy przewidują to zapisy wewnątrzzakładowe. 

Według art. 6724 § 1 pkt 1, 2 i 4 Kodeksu pracy podmiot zatrudniający w stosunku do pracownika wykonującego pracę zdalną (inną niż „okazjonalna”) ma obowiązek finansować koszty:

  • materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, potrzebnych do zdalnego wykonywania pracy,
  • instalacji, serwisu, eksploatacji i konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, koniecznych do wykonywania pracy zdalnej,
  • szkoleń i pomocy technicznej niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych potrzebnych do wykonywania zdalnej pracy.

Inne koszty bezpośrednio dotyczące pracy na odległość powinny być pokrywane jedynie w sytuacji, w której zostało to ustalone w dokumencie wprowadzającym pracę zdalną, czyli w:

  • porozumieniu ze związkami zawodowymi albo
  • regulaminie pracy zdalnej lub
  • poleceniu wykonywania pracy zdalnej bądź
  • porozumieniu z pracownikiem „zdalnym”, jeżeli nie zostało zawarte porozumienie ze związkami zawodowymi albo nie został wydany regulamin.
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00