Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 23-09-2023
Data publikacji: 2023-05-19

Rozliczenia kosztów związanych z pracą zdalną – pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Pracodawca jest zobligowany do dofinansowania określonych kosztów organizowania i wykonywania pracy zdalnej, dotyczących m.in. szkoleń, energii elektrycznej, Internetu, serwisowania narzędzi pracy. Kodeksowe regulacje przewidują ponadto pokrywanie przez podmiot zatrudniający wydatków, które zostały wskazane w dokumentach wewnątrzzakładowych jako związane ze zdalnym realizowaniem zadań służbowych.

Niezmiernie istotne jest, aby świadczenia, o których mowa, ustalać z uwzględnieniem cen/stawek rynkowych, czyli by ich przede wszystkim nie zawyżać. W przeciwnym razie może wystąpić konieczność ich opodatkowywania oraz ozusowywania.

Obligatoryjne i dobrowolne pokrywanie kosztów pracy zdalnej

W kwestii kosztów związanych z pracą na odległość należy podkreślić, iż część z nich musi być finansowana przez zakłady pracy, albowiem tak nakazują przepisy Kodeksu pracy. Inne wydatki powinny zaś być pokrywane przez pracodawców tylko wtedy, gdy przewidują to zapisy wewnątrzzakładowe.

Według art. 6724 § 1 pkt 1, 2 i 4 Kodeksu pracy podmiot zatrudniający w stosunku do pracownika wykonującego pracę zdalną (inną niż "okazjonalna") ma obowiązek finansować koszty:

 • materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, potrzebnych do zdalnego wykonywania pracy,
 • instalacji, serwisu, eksploatacji i konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, koniecznych do wykonywania pracy zdalnej,
 • szkoleń i pomocy technicznej niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
 • energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych potrzebnych do wykonywania zdalnej pracy.

Inne koszty bezpośrednio dotyczące pracy na odległość powinny być pokrywane jedynie w sytuacji, w której zostało to ustalone w dokumencie wprowadzającym pracę zdalną, czyli w:

 • porozumieniu ze związkami zawodowymi albo
 • regulaminie pracy zdalnej lub
 • poleceniu wykonywania pracy zdalnej bądź
 • porozumieniu z pracownikiem "zdalnym", jeżeli nie zostało zawarte porozumienie ze związkami zawodowymi albo nie został wydany regulamin.

Sposoby pokrywania wydatków powiązanych z pracą na odległość

W zależności od tego, czego dotyczy konkretna pozycja kosztowa odnosząca się do pracy zdalnej, różne mogą być sposoby jej finansowania (pokrywania) przez podmiot zatrudniający. Szczegóły w tym zakresie pokazano w tabeli.

Tabela. Sposoby pokrywania konkretnych kosztów pracy zdalnej

1.

Zakup przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy

Podstawa prawna

art. 6724 § 1 pkt 1-2 i pkt 4 Kodeksu pracy

Sposób pokrycia kosztów

Opłacanie przez zakład pracy faktur (rachunków) zakupu konkretnych materiałów i narzędzi pracy

2.

Niezbędne koszty instalacji, serwisu, eksploatacji i konserwacji narzędzi pracy zdalnej

Podstawa prawna

art. 6724 § 1 pkt 2, art. 6724 § 4 i 5 Kodeksu pracy

Sposób pokrycia kosztów

Sposób pokrywania kosztów instalacji, serwisu, eksploatacji i konserwacji narzędzi pracy zdalnej:

 • powinien wynikać z dokumentu wprowadzającego pracę zdalną;
 • może sprowadzać się np. do:
  • zlecenia prac instalacyjno-serwisowo-konserwacyjnych podmiotowi zewnętrznemu bądź zatrudnianym pracownikom (np. informatykom z działu IT),
  • zwrotu kwot uregulowanych bezpośrednio przez pracownika,
  • wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

Zasady kalkulowania ryczałtu powinny być określone w dokumencie, na podstawie którego wykonywana jest praca na odległość. Ryczałt powinien być wyliczony na podstawie zasad przyjętych w tym dokumencie.

Wyliczenie kwoty ryczałtu powinno nastąpić z uwzględnieniem:

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00