Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 16-04-2024
Porada aktualna na dzień 16-04-2024
Data publikacji: 2023-08-10

Czy zasadne jest żądanie przez organ podatkowy skorygowania deklaracji akcyzowych

PROBLEM

Podatnik od stycznia 2021 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu i jednocześnie handluje węglem dokonując sprzedaży na rzecz gospodarstw domowych. Dokonał rejestracji AKC-R oraz AKC-PR jako podmiot pośredniczący korzystający ze zwolnienia w opłacaniu akcyzy przy dokonywaniu sprzedaży na rzecz gospodarstw domowych. Aktualizacja ustawy akcyzowej, która wprowadzała od 1 lipca 2021 r. CRPA, wymagała od każdego podmiotu akcyzowego konieczności rejestracji na tej platformie. Podatnik dokonał takiej rejestracji 29 czerwca 2021 r. zgłaszając swój status jako podatnik podatku akcyzowego, zgłaszając jednocześnie kod rodzaju działalności akcyzowej: czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, inną niż stawka zerowa. Przy tej rejestracji podmiot nie dokonał na tej platformie zgłoszenia kodu - jako pośredniczący podmiot węglowy PPW. Podmiot dokonując zakupu i sprzedaży węgla zachowywał się jak PPW, składając jednocześnie deklaracje akcyzowe z wykazaną sprzedażą zwolnioną, posiada również w dokumentach niezbędne oświadczenia kupujących o przeznaczeniu zakupionego węgla w celach opałowych we własnym gospodarstwie domowym. Podmiot dostał wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia korekt i naliczenia akcyzy od całości wykazanej sprzedaży zwolnionej, gdyż nie dokonał zgłoszenia na platformie CRPA jako podmiot PPW. Opodatkowanie akcyzą od 1 lipca 2021 r. całej sprzedaży zwolnionej i odsetki od powstałego zadłużenia to wstępnie duża kwota. Organ podatkowy twierdzi, że skoro podatnik do 30 czerwca 2021 r. nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA jako pośredniczący podmiot węglowy, to wygasł status PPW i od 1 lipca stał się finalnym nabywcą węglowym. Taka sprzedaż podlega opodatkowaniu akcyzą, stąd też wezwanie do złożenia korekt - art. 8 ust.1-2 ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, cyt z art. 8 "1. Podmioty niepodlegające obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, a podlegające obowiązkowi dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do dnia 30 czerwca 2021 r. 2. Do dnia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., za pośredniczący podmiot węglowy albo pośredniczący podmiot gazowy uznaje się podmiot, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powiadomienie na podstawie art. 16 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i otrzymał potwierdzenie jego przyjęcia przed tym dniem". Wyrok NSA z 29 marca 2023 r., sygn. I FSK 1617/22 w sprawie korzystania ze zwolnienia akcyzowego wskazuje, że rejestracja jest ważniejsza niż aktualizacja. Jak wyjaśnia Sędzia NSA aktualizacja danych w rejestrze jest tylko pochodną złożenia pierwotnego zgłoszenia rejestracyjnego.Czy zasadne jest żądanie przez organ podatkowy skorygowania deklaracji akcyzowych?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00