Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-12-01
Data publikacji: 2023-12-01

Uchwała SN dotycząca podstaw wymiaru składek niekorzystna dla przedsiębiorców

Czy ZUS może obniżać przedsiębiorcom podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, deklarowaną tuż po rozpoczęciu prowadzenia działalności? Dnia 29 listopada Sąd Najwyższy wydał niekorzystną dla przedsiębiorców uchwałę (sygn. III UZP 3/23), która zdaniem Rzecznika MŚP jest sprzeczna z dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym SN.

Dnia 29 listopada Sąd Najwyższy rozpatrzył zagadnienie prawne - czy ZUS może obniżać przedsiębiorcom podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, deklarowaną tuż po rozpoczęciu prowadzenia działalności? Sąd Najwyższy w składzie Siedmiu Sędziów podjął niekorzystną dla przedsiębiorców uchwałę (sygn. III UZP 3/23), która zdaniem Rzecznika MŚP jest sprzeczna z dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym Sądu Najwyższego. 

Zgodnie z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów z dnia 21 kwietnia 2010 r. (sygn. II UZP 1/10), Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd Najwyższy podkreślał, iż ZUS nie może modyfikować wysokości deklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek z uwagi na zasady współżycia społecznego.

Uchwała składu 7 sędziów SN z 21 kwietnia 2010 r., sygn. II UZP 1/10>>>

Ponadto Rzecznik wskazuje, iż zostały uwzględnione przez Sąd Najwyższy wyrokami: z dnia 2 marca 2023 r., sygn. akt II NSNc 107/23, 19 kwietnia 2023 r., sygn. akt II NSNc 171/23, 15 czerwca 2023r., sygn. akt II NSNc 197/23 oraz 22 czerwca 2023 r., sygn. akt II NSNc 204/23, cztery skargi nadzwyczajne Rzecznika. Z treści wskazanych wyroków jednoznacznie wynika, iż stanowisko wyrażone w Uchwale z dnia 21 kwietnia 2010 r. zachowuje pełną aktualność. Wobec jednoznacznego brzmienia przepisów prawa Zakład nie jest uprawniony do kwestionowania wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zadeklarowanej przed przedsiębiorcę, jeżeli mieści się ona w ustawowych granicach.

We wczorajszej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że organ rentowy w przypadku podjęcia działalności gospodarczej przez ubezpieczonego, nie negując tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek na te ubezpieczania w sytuacji, gdy w początkowym okresie prowadzenia tej działalności ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru składki, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach, zaś w kolejnych miesiącach realizuje się ryzyko socjalne, którego wystąpienie było pewne w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jak wskazuje Rzecznik, powyższe stanowisko SN stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rzecznik zwrócił również uwagę, iż ZUS może interpretować na niekorzyść przedsiębiorców sformułowania „początkowy okres prowadzenia działalności”. Organ rentowy może uznawać, iż początkowy okres prowadzenia działalności to nie tylko pierwszy miesiąc jej prowadzenia, ale i pierwszy kwartał, a nawet pierwszy rok.

Źródło: www.rzecznikmsp.gov.pl

Zasady deklarowania przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i możliwość jej kwestionowania przez ZUS>>

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00