Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 22-04-2024
Artykuł aktualny na dzień 22-04-2024
Data publikacji: 2024-01-30

Wypadki podczas wykonywania pracy zdalnej

Praca zdalna niesie ze sobą mniejsze ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem obowiązków lub przemieszczaniem się pomiędzy miejscem zamieszkania a siedzibą pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że pracownik pracujący w domu jest całkowicie bezpieczny i nie może dojść do wypadku w trakcie pracy zdalnej. Z kolei nie każdy wypadek, do którego dojdzie w domu, da się powiązać z pracą, ponieważ w domu pracownicy często wykonują czynności związane z codziennym życiem. Jak zatem kwalifikować takie wypadki? Jak powinna wyglądać procedura powypadkowa? Na te i inne pytania odpowiadamy w tekście.  

Z artykułu dowiesz się:

  1. Aby konkretne zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy, związek zdarzenia z pracą nie może zostać zerwany.

  2. Ocena związku danego zdarzenia z pracą powinna zawsze uwzględniać specyfikę danej pracy.

  3. Wykonywanie pracy zdalnej w miejscu innym niż wskazane przez pracownika niekoniecznie musi pozbawić prawa do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

  4. Stosownie do postanowień art. 2371 § 2 k.p., pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy.

  5. Pomimo tego, że zgodnie z ogólną normą zawartą w art. 207 k.p., to pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, to jednak w przypadku wykonywania pracy zdalnej odpowiedzialność ta jest w znacznej części przerzucona na pracownika.

Definicja wypadku przy pracy

Pojęcie wypadku przy pracy zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa o wypadkach przy pracy) jako nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00