Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 22-04-2024
Artykuł aktualny na dzień 22-04-2024
Data publikacji: 2024-01-19

BHP przy użytkowaniu samochodu służbowego

W wielu zakładach pracy, na różnych stanowiskach pracownicy otrzymują od pracodawcy samochód służbowy. Czasem jest on faktycznie niezbędny do realizowania obowiązków, a czasem stanowi po prostu swego rodzaju dodatek do wynagrodzenia (benefit), który ma zachęcić pracownika do pracy u danego pracodawcy. Bez względu na powód udostępnienia pracownikowi takiego pojazdu, pracodawca jest obowiązany dopilnować, aby przy użytkowaniu samochodu służbowego zostały spełnione wszystkie wymogi z zakresu bhp. Na co zatem należy zwrócić szczególną uwagę?

Przede wszystkim – uprawnienia

Zanim pracodawca powierzy pracownikowi pojazd służbowy powinien zweryfikować, czy posiada on niezbędne uprawnienia do jego prowadzenia. Zagadnienie to zostało uregulowane w przepisach ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.), zgodnie z którą jednym z dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy, jest wydane w kraju prawo jazdy.

W przypadku zwykłych samochodów osobowych wystarczy prawo jazdy kategorii „B”, które uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, przy czym zespołem takich pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy,

d)pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorower i czterokołowiec lekki).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00