Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 18-06-2024
Artykuł aktualny na dzień 18-06-2024
Data publikacji: 2024-05-23

Czy OPS może odmówić przyznania świadczenia, jeśli wnioskujący nie zgadza się na wywiad środowiskowy

Żeby ustalić faktyczną sytuację osobistą lub dochodową osób oraz rodzin korzystających lub ubiegających się o pomoc społeczną, przeprowadza się z nimi wywiad środowiskowy. Przy jego przeprowadzaniu wnioskujący o pomoc mają obowiązek współpracować z pracownikiem pomocy społecznej. Czy w przypadku niewyrażenia zgody na wywiad pracownik socjalny może odmówić przyznania świadczenia? Jakie zachowania świadczą o braku współpracy wnioskującego o pomoc socjalną?

Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom w celu umożliwienia im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.Zadaniem ośrodków pomocy społecznej (dalej: OPS) jest wspieranie potrzebujących w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, do ich życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem, a także umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; dalej: ustawa o pomocy społecznej).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00