Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-05-29
Data publikacji: 2024-05-29

Ostatni moment na przekazanie informacji do ZUS

Do końca maja osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok rozliczeniowy tj. od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, składają samodzielnie oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Świadczenie przedemerytalne – wysokość i limity zarobków w 2024 r. >>>

Od 1 czerwca wzrosną limity dorabiania do emerytury i renty >>>

Powiadomienie ZUS o uzyskanym przechodzie

Aby ZUS mógł rozliczyć przychody za dany rok rozliczeniowy, osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą do 31 maja dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, składają samodzielnie oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Co ważne rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą, czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

Zaświadczenie powinno zawierać dane pozwalające zidentyfikować płatnika (nazwa, dane adresowe, NIP, REGON lub PESEL w przypadku osoby fizycznej), świadczeniobiorcę (imię, nazwisko, dane adresowe, numer pobieranego świadczenia), organ rentowy właściwy dla ubezpieczonego i wysokość przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, uzyskanych z tytułu:

  • zatrudnienia (m.in. stosunek pracy, służbowy, spółdzielcza umowa o pracę, praca nakładcza, umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o świadczenie usług, a także współpraca przy realizacji przedmiotu tych umów cywilnoprawnych, oraz umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracodawcą),
    służby (m.in. policja, wojsko),

  • innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności (m.in. jako członek rady nadzorczej, posiadający mandat senatora czy posła),

  • w tym z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

Należy także wykazać przychody osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczeń społecznych z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu, np. zbieg dwóch umów zlecenia, który pozwala na objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (przy spełnieniu ustawowych warunków) tylko z jednej z nich. 

ZUS dokona rozliczenia świadczeń

ZUS na podstawie otrzymanego zaświadczenia dokona rozliczenia świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych.

W zależności od tego, co będzie korzystniejsze dla klienta, ZUS rozliczy świadczenie z przychodu za każdy miesiąc osobno lub z łącznego przychodu z całego okresu rozliczeniowego. Zakład ustali, czy od marca 2023 do lutego 2024 świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy powinno być one zmniejszone lub zawieszone. Niektóre osoby mogą również liczyć na wyrównanie – tłumaczy rzeczniczka ZUS.

Aby otrzymać świadczenie lub zasiłek przedemerytalny w pełnej wysokości roczna kwota przychodu w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku nie mogła przekroczyć 19 039,20 zł brutto.

Ważne

Jeśli przychód przekroczył tę kwotę, ale nie był wyższy niż 53 308,80 zł brutto, to ZUS dokona potrąceń ze świadczenia. Natomiast po przekroczeniu kwoty 53 308,80 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Informacja prasowa ZUS

Opracowanie: Katarzyna Bogucka

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00